NOVOSTI

 
Misli o prirodi!

 
Javne nabavke

 
Sportski uspjesi učenika naše škole

 

Jan.
13.

POČELA IZGRADNJA BEZBJEDNIJIH PRISTUPA ŠKOLI "ALEKSA ŠANTIĆ"

 

NovoNa inicijativu Vijeća roditelja i Uprave JU OŠ "Aleksa Šantić", počeli su radovi u dvorištu škole adaptacijom pješačke staze prema jednoj od prikladnijih ulica za sigurniji i bezbjedniji pristup učenika školskoj zgradi. Takođe je stručni građevinski tim odredio jasne kote za izgradnju trotoara do, i same pješačke staze u okviru dvorišta, iz ulice Branislava Nušića. Otvoriće se nova ulazna kapija samo za učenike, a postojeća, velika kapija će voditi ulaz na parking za nastavnike škole, čime će se rasteretiti parking za roditelje. Svi pomenuti radovi su u organizaciji Općine Novi Grad, na efikasnu inicijativu općinskog načelnika, gosp. Semir Efendić, i predsjedavajućeg Općinskog vijeća, Mirza Selimbegović, sa članovima samog Vijeća.

Galerija...

 

 

 

Jan.
11.

RASPORED PODJELE UVJERENJA O ZAVRŠENOM PRVOM POLUGODIŠTU

 

Novo

Podjela uvjerenja u petak, 14.01.2022.godine

 

OD I DO IV RAZREDA – NEDŽARIĆI

I smjena

VRIJEME

GLAVNI ULAZ - ULAZ ZA UČENIKE
OD I DO V RAZREDA

GLAVNI ULAZ - ULAZ ZA UČENIKE
OD I DO V RAZREDA

09h:00min

Učenici I-1 razreda

Učenici III-1razreda

09h:10min

Učenici I-2 razreda

Učenici III-2 razreda

09h:20min

Učenici I-3 razreda

Učenici III-3 razreda

09h:30min

Učenici I-4 razreda

Učenici III-4 razreda

II smjena

VRIJEME

GLAVNI ULAZ - ULAZ ZA UČENIKE
OD I DO V RAZREDA

GLAVNI ULAZ - ULAZ ZA UČENIKE
OD I DO V RAZREDA

10h:00min

Učenici II-1 razreda

Učenici IV-1razreda

10h:10min

Učenici II-2 razreda

Učenici IV-2 razreda

10h:20min

Učenici II-3 razreda

Učenici IV-3 razreda

10h:30min

Učenici II-4 razreda

Učenici IV-4 razreda

 

OD V DO IX RAZREDA– NEDŽARIĆI

 I smjena

VRIJEME

ULAZ ZA UČENIKE
OD VI DO IX RAZREDA

ULAZ ZA UČENIKE
OD VI DO IX RAZREDA

09h:00min

Učenici VII-1 razreda

Učenici IX-1 razreda

09h:10min

Učenici VII-2 razreda

Učenici IX-2 razreda

09h:20min

Učenici VII-3 razreda

Učenici IX-3 razreda

09h:30min

Učenici VII-4 razreda

Učenici IX-4 razreda

09h:40min

Učenici VII-5 razreda

Učenici IX-5 razreda

09h:50min

Učenici V-1 razreda

Učenici V-4 razreda

09h:55min

Učenici V-2 razreda

 

 II smjena

VRIJEME

ULAZ ZA UČENIKE
OD VI DO IX RAZREDA

ULAZ ZA UČENIKE
OD VI DO IX RAZREDA

10h:00min

Učenici VI-1 razreda

Učenici VIII-1 razreda

10h:10min

Učenici VI-2 razreda

Učenici VIII-2 razreda

10h:20min

Učenici VI-3 razreda

Učenici VIII-3 razreda

10h:30min

Učenici VI-4 razreda

Učenici VIII-4 razreda

10h:40min

Učenici VI-5 razreda

Učenici VIII-5 razreda

10h:50min

Učenici V-3 razreda

Učenici V-5 razreda

10h:55min

Učenici V-6 razreda

 

 

OD I DO IV RAZREDA– MOJMILO

I smjena

VRIJEME

ODJELJENJA I RAZREDI

09h:00min

Učenici I-5 razreda

09h:10min

Učenici I-6 razreda

09h:20min

Učenici III-5 razreda

09h:30min

Učenici III-6 razreda

  II smjena

VRIJEME

ODJELJENJA I RAZREDI

10h:00min

Učenici II-5 razreda

10h:10min

Učenici II-6 razreda

10h:20min

Učenici IV-5 razreda

10h:30min

Učenici IV-6 razreda

10h:40min

Učenici IV-7 razreda

 

Napomene:

Roditelji i učenici dužni su nositi zaštitnu masku.

Obaveza i dužnost roditelja i učenika je da se pridržavaju dogovorenog rasporeda ulaska u školu.

Učenici bez zadržavanja i okupljanja ulaze u školu i svoje učionice zbog vlastite sigurnosti, prisutnosti što manjeg broja učenika ispred škole, u hodnicima, na ulazu/izlazu i poštivanja epidemiloških mjera.

 

 

Dec.
30.

POSJETA MINISTRICE ODGOJA I OBRAZOVANJA JU OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ"Oglas

U srijedu, 29.12.2021. g. JU OŠ "Aleksa Šantić" posjetila je ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, gosp. Naida Hota - Muminović, u pratnji svojih saradnika, pom. ministra saobraćaja, gosp. Kemo Zilić, sekretar, Emil Hodžić, te predsjedavajući Općinskog vijeća, gosp. Mirza Selimbegović. Goste su dočekali predstavnici Uprave škole, predstavnici Vijeća roditelja, Školskog odbora, Stručnih službi škole... Poslije pogibije učenika naše škole, Ali Bečić, učenici i uposlenici su imali kontinuiranu pomoć od strane Ministarstva, Općine Novi Grad i većine institucija koje sa ovim nivoima vlasti koordiniraju. Jednočasovna posjeta Ministrice, članova njenog tima i domaćina rezultirala je konstruktivnim razgovorima baziranim na Zahtjevu škole u okviru proširenja kapaciteta škole, koji su uglavnom popunjeni velikim brojem učenika i uposlenika škole, pomoć oko poboljšanja izgradnje pristupnih ulica školi, osvjetljenje, signalizacija, radi sigurnosti djece, dopuna elemenata za senzornu sobu za djecu sa posebnim potrebama (ukupno 35 učenika), i niz drugih pitanja, čija realizacija bi pomogla boljoj afirmaciji ustanove i kvaliteti odgojno - obrazovnog procesa. Kantonalna i lokalna zajednica čine veliku potporu obrazovno - odgojnim ustanovama,sto rezultira boljim rezultatima u životu i radu škola.

 

 

Dec.
31.

KAKO PROVESTI ZIMSKI RASPUST

-PREPORUKE UČENIKA-

 

 

 

Dec.
30.

POSJETA ZEMALJSKOM MUZEJU

Učenici 5. razreda 29.12.2021. godine, u okviru studijske posjete predviđene GPP škole, posjetili su Zemaljski muzej u Sarajevu uz poštivanje epidemioloških mjera. Učenici su u muzeju posjetili historijski, etnološki i prirodni odjel gdje su mogli vidjeti značajno kulturno- historijsko naslijeđe naše domovine, stil gradnje, narodnu nošnju, običaje i tradiciju stanovništva BiH kao i bogastvo biljnog i životinjskog svijeta u BiH. Posjetom Zemaljskom muzeju učenici su bolje upoznali našu domovinu.

Galerija...

 

 

Dec.
28.

HUMANITARNA AKCIJA

Na inicijativu direktorice i uposlenika naše škole u periodu od 6. 12. do 17. 12. 2021. godine realizovana je humanitarna akcija u prikupljanju slatkiša i igračaka za novogodišnje paketiće. Akciji se odazvao veliki broj naših učenika, roditelja i uposlenika i tom prilikom smo obezbijedili 116 novogodišnjih paketića za naše učenike. Koordinator humanitarne akcije bila je socijalna radnica škole u saradnji sa direktoricom Rasijom Ibrahimović, pomoćnikom direktorice, pedagogicom i asistentima u nastavi. Zahvaljujemo se svim našim učenicima i njihovim roditeljima što su i ove godine podržali realizaciju ove akcije.

Galerija...

 

 

Dec.
27.

JAVNI KONKURS JU OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ"

Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20, 33/21), odredbi Pravilnika o radu JU OŠ „Aleksa Šantić“ Sarajevo, odredbi Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Sarajevo, člana 4. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 29/21,31/21), Odluke Školskog odbora JU OŠ “Aleksa Šantić'' broj: 03.2-1362/21 od 23.12.2021. godine, Saglasnosti ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj:11-30-26159-3 od 17.12.2021. godine za pozicije u JU OŠ „Aleksa Šantić“ Sarajevo, raspisuje se:

 

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022. godini

 

 

 

Dec.
25.

HOUR OF CODE 2021.

Sat kodiranja ili Hour of Code je globalna edukativna akcija američke neprofitne organizacije CODE.ORG namijenjena sticanju prvih programerskih iskustava, pokrenuta sa ciljem demistifikacije informatike i programiranja i motivacije učenika da razmotre karijeru u programiranju i IT sektoru. I ove godine učenici OŠ "Aleksa Šantić" su se uključili u međunarodni Sat kodiranja kroz interaktivne tutorijale urađene na primjerima popularnih igrica i video filmova kao što Angry Birds, Minecraft, Elsa i Ana i Frozen.

Galerija...

 

 

Dec.
21.

NE BACAJ, RECIKLIRAJ!

Predstavnici njemačke nevladine organizacije Help su učenicima OŠ „Aleksa Šantić predstavili izazov za mlade Budi eko- heroj!“ koji traje od 8. decembra 2021. do 20. januara 2022. godine. Dio je ovo aktivnosti projekta „Podizanje svijesti i reciklaža za zapošljavanje“ koji Help realizuje u BiH i Srbiji uz podršku PREVENT WASTE Alliance njemačke vlade. Besplatno skinite aplikaciju, zaslužite eko-poene i osvojite vrijedne nagrade.

thefortunateplanet.com

Galerija...

 

 

Dec.
20.

AKTIVNOSTI U ŠKOLI

Nakon doživljenog gubitka našeg školskog druga i učenika i u cilju lakšeg prihvatanja te sitacije u školi su se provele različite aktivnosti. Djeci, kao i odraslima, proces tugovanja može biti jako težak i bolan. Svi se na različite načine nose s tim. Međutim, ukoliko im odrasli na adekvatan način pomognu u emocionalnom i misaonom prerađivanju nastalog gubitka, taj proces će biti manje bolan. U prethodnom periodu u našoj školi svakodnevno su se provodili razgovori-edukacije sa učenicima od strane pedagogice, socijalne radnice i mobilnog tima škole. Cilj razgovora-edukacije bio je pružiti pomoć i podršku djeci nakon gubitka školskog druga. Razgovori su se provodili i u okviru sastanka Vijeća učenika. Sav materijal sa održanog sastanka razrednici će imati mogućnost da prerade i u okviru svojih odjeljenja.

 

 

Dec.
16.

EKSTERNA MATURA ZA ŠKOLSKU 2021/ 2022. GODINU

U skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 34/20 i 33/21) i Pravilnikom o polaganju eksterne mature („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 25/18, 17/19 i 24/19), Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo će, u školskoj 2021/2022. godini, provesti polaganje eksterne mature za učenike devetih razreda svih osnovnih škola na području Kantona Sarajevo. Cilj eksterne mature je provjera znanja, sposobnosti i vještina stečenih tokom devetogodišnjeg osnovnog odgoja i obrazovanja. Katalozi obuhvataju najvažnije programske sadržaje iz predmeta, a poslužiti će učenicima kao kvalitetna osnova za nastavak školovanja. Katalog zadataka za polaganje Eksterne mature temeljni je dokument ispita u kojem su navedeni opći ciljevi ispita, struktura testa zasnovana na kompetencijama definisanim Nastavnim planom i programom devetogodišnje osnovne škole, pravila izrade testa, literatura i zadaci, označeni brojevima od 1 do 200, kao i rješenja zadataka i bodovi za svaki pojedini zadatak. Napominjemo, da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje ima u vidu specifičnosti odgojno-obrazovnog procesa u periodu pandemije. Sve dodatne informacije o polaganju eksterne mature na području Kantona Sarajevo bit će objavljene blagovremeno na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, u sekciji EKSTERNA MATURA - www.mo.ks.gov.ba/eksternamatura... S tim u vezi, pripremljeni su Katalozi zadataka za polaganje ispita Eksterne mature iz sljedećih predmeta:

Bosanski jezik i književnost...

Matematika...

Engleski jezik...

 

 

Dec.
14.

OPROŠTAJNO PISMO NAŠEM ALIJU BEČIĆU

Danas se opraštamo od našeg dragog učenika, druga, našeg plavookog dječaka, Alija Bečića. Nismo znali da doviđenja na kraju nastave znači zauvijek zbogom, nismo znali da pozdravi ispred škole ćao, vidimo se, znače posljednji put se vidimo… Prva klupa. Srednji red. Prazno tvoje mjesto. Prazan i naš pogled, a oči su pune suza i srca puna tuge i nevjerice da vise nisi dio svoje porodice, svog razreda, svoje škole… Muk, tišina, tuga i bol koji su tvojim odlaskom uselili u našu školu i naša srca ne možemo opisati riječima, ali vidimo i osjetimo u pogledu naših učenika, učitelja, nastavnika i svih uposlenika naše škole. Sa lahkoćom si se prilagođavao svemu, sa blagim osmijehom si posmatrao i ljude i dešavanja oko sebe. Drug na kojeg su se svi mogli osloniti, učenik kojeg su nastavnici samo hvalili i kojem su vjerovali. Bez puno buke si se borio, kako za sebe, svoje znanje i uspjehe, tako i za svoje drugove i drugarice. Svojim plavim očicama si plijenio pažnju i osvajao srca ljudi. Sad su se te očice zauvijek zatvorile. Naše zajedničko putovanje zvano osnovna škola je naglo prekinuto, više nećeš biti dio dogovora, briga, zaljubljivanja, strahova, planova, smijeha… Ljubav koju si nam pružao sve ove godine, zajednički trenuci u našoj učionici, u hodniku, u školskom dvorištu zauvijek će ostati u našim mislima i sjećanjima. Iako vise nisi među nama, uvijek ćemo te nositi u svojim srcima i čuvati uspomenu na tebe. Duboko suosjećamo s Alijevom porodicom, da im Allah dž. š. podari snagu i sabur u ovom teškom iskušenju.

Tvoj VI-1 sa razrednicom Amirom Piknjač

Učenici i uposlenici OŠ „Aleksa Šantić“

 

Oglas

 

 

 

Dec.
07.

IZLET NA BRDO MOJMILO

Dana 04. 12. 2021.godine realizovan je izlet sa učenicima Planininarsko-geografske sekcije. Izletu je prisustvovalo 25 učenika VI, VII,i IX razreda. Odlazak je predvidjen i ostvaren na brdo Mojmilo. U rukovodstvu nastavnice Mersihe Bukva i planinarskog društva „Zlatni ljiljan“, okupljanje je bilo u 09:00 kod Doma zdravlja „Saraj Polje“. Laganom šetnjom učenici su se sa nastavnicom, turističkim vodićem i u pratnji doktorice uputili ka brdu Mojmilu gdje se na par lokacija zastalo i održalo predavanje turističkih vodića. Učenici su upoznali lokaciju, njen značaj te sa brda imali prelijep pogled na okolna naselja. Uz individualne odgovore na postavljena pitanja ostvaren je cilj iz više predmeta (TZO, biologija, geografija). Cijela ekipa je u više navrata fotografisana, a na samom krajnjem odredištu učenici su uživali u zimskoj idili, razgovarali i upoznali se sa učenicima OŠ „Dobroševići“.

Galerija...

 

 

Dec.
06.

VOLONTIRANJE JE COOL

Online Galerija volonterizma održana je 6. 12. 2021. godine u organizaciji Centra za razvoj omladinskog aktivizma CROA u partnerstvu sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Ovom manifestacijom je obilježen Međunarodni dan volontera. Učenici OŠ ”Aleksa Šantić”, aktivni članovi volonterske grupe Volontiranje je cool, prezentirali su svoj volonterski rad i angažman.

Galerija...

Video...

Prezentacija...

 

 

 

Nov.
25.

DAN DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Oglas

ONLINE priredba

Prezentacija...

 

 

 

Nov.
16.

OKVIRNI SPORAZUM

Okvirni sporazum o nabavci i isporuci peleta

Okvirni sporazum za dostavu pripremljene hrane

 

 

 

Nov.
09.

OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE

Roditeljski sastanci će se održati ONLINE putem platforme Office 365.

Nedžarići

Srijeda, 10. 11. 2021. godine u 17,30 sati

II-1, II-2, II-3, II-4

IV-1, IV-2, IV-3; IV-4

Srijeda, 10. 11. 2021. godine u 18,00 sati

V/3, V/5, V/6

Srijeda, 10. 11. 2021. godine u 19,00 sati

VI/1; VI/2; VI/3; VI/5

VIII/1; VIII/2; VIII/3; VIII/4; VIII/5

Četvrtak, 11. 11. 2021. godine u 17,30 sati

I/1; I/2; I/3; I/4

III/1; III/2; III/3; III/4

Četvrtak, 11. 11. 2021. godine u 18,00 sati

V/1; V/2

Četvrtak, 11. 11. 2021. godine u 19,00 sati

V/4 VII/1; VII/2; VII/3; VII/4; VII/5

IX/1; IX/2; IX/3 IX/4; IX/5

Mojmilo

Srijeda, 10. 11. 2021. godine u 17,30 sati

II/5; II/6

IV/5; IV/6; IV/7

Četvrtak, 11. 11. 2021. godine u 17,30 sati

I/5; I/6 III/5; III/6

 

 

 

 

Nov.
04.

LOPOV UVIJEK BUDE OTKRIVEN

U srijedu i četvrtak, 03. i 04. 11.2021. godine sa početkom u 10, 00 sati učenici šestog razreda naše škole, učestvovali su u realizaciji časa odjeljenske zajednice pod nazivom Prevencija maloljetničke delinkvencije „Lopov uvijek bude otkriven“. Ovaj čas je realizovan u sali za priredbe. Pri realizaciji časa imali smo podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo – Rad policije u zajednici. Učenici su naučili mnogo korisnih stvari, ali i uživali u interesantnom, poučnom i zanimljivom filmu, koje su pripremili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova.

Galerija...

 

 

Nov.
03.

POSLJEDNJI POZDRAV

Ponosni, tužni i zahvalni smo što smo u našoj školi imali tebe, jedinstvenog i neponovljivog. Iako više nisi s nama, sjećanje na zajedničke bezbrižne trenutke čuvat ćemo kao najveće blago jer posebni ljudi su u našim srcima i mislima i kada nisu pored nas. Dragi Farise, poznavati tebe, bila je velika čast i sreća. Svojim osmijehom oplemenio si naše živote. Sjećanja na njih trajat će vječno u našim srcima. Hvala za svaki trenutak proveden s tobom.

 

 

Nov.
01.

OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICE BITKE NA DUJMOVSKIM BRDIMA

Dana 30.10.2021.godine, učenici historijske sekcije u pratnji profesorice historije Elme Ćerimagić, prisustvovali su obilježavanju godišnjice bitke na Dujmovskim brdima.Tom prilikom učenici su obišli šehidsko mezarje u Dejčićima, zatim spomen obilježje komandantu Zaimu Imamoviću na Dujmovskim brdima, nakon čega je održan historijski čas o značaju bitke na Dujmovskim brdima.

Galerija...

 

 

Okt.
29.

POSJETA ŠKOLI FUDBALA "KICK OFF"

U četvrtak i petak 28. i 29.10.2021. godine, učenici I razreda naše škole u pratnji učiteljica Arnele Mandra, Mirnese Moćević, Amine Hodzić Trubljanin, Nadže Uzunović, Amre Karišik i Aide Kapetanović-Čampara, posjetili su školu sporta "Kick off". Učenici su učestvovali u organiziranim sportskim aktivnostima, igri i druženju uz slatke poslastice. Sve zahvale organizatoru Škole Fudbala "Kick Off" na predivnom druženju i zabavi za naše učenike.

Galerija...

 

 

Okt.
29.

OKTOBAR – MJESEC KNJIGE

Oktobar – mjesec knjige i Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama tradicionalno se obilježava u našoj školi nizom uporednih aktivnosti. Učešće u ovogodišnjem obilježavanju su uzeli učenici šestog razreda i članovi Bibliotekarske, Novinarske i Dramsko-recitatorske sekcije sa voditeljima Indrom Hadžihasanović, Amirom Piknjač, Nerminom Dedić i Amilom Begić i u saradnji sa učiteljicama. Sve aktivnosti su objedinjene pod zajedničkim nazivom „Biblioteka na otvorenom“. Članovi Bibliotekarske i Novinarske sekcije su u školskom dvorištu upoznali učenike prvog razreda sa bibliotekom i knjigom kroz čitanje bajki, a za učenike drugog razreda su pripremili igrokaz Medin rođendan. Isti čalnovi su učenike trećeg rareda kroz prezentaciju upoznali sa značajem čitanja i obilježavanja Oktobra – mjeseca knjige. U hodniku ispred biblioteke je upriličena izložba učeničkih likovnih i literarnih radova. Članovi Dramsko-recitatorske sekcije su pripremili recital Knjiga i oslikali „košulje sa leđa književnika“ koje su, također, istaknute na izložbi ispred biblioteke.

Video...

Video...

 

 

Okt.
20.

POSJETA ŠKOLI SPORTA "KICK OFF"

U utorak, 19.10.2021. godine i srijedu, 20.10.2021. godine, učenici II razreda naše područne i matične škole u pratnji učiteljica Lejle Karajčić, Sanele Džuho, Selme Altumbabić, Edine Vražalica, Indire Gušo i Amne Brkan posjetili su školu sporta ,,Kick off". Učenici su učestvovali u organizovanim sportskim aktivnostima, igri i druženju.

Galerija...

 

 

Okt.
14.

GOSTOVANJE U EMISIJI EKO SRIJEDA NA RADIJU M

Učenice OŠ „Aleksa Šantić“ Hena Ahmetspahić i Nadja Delić su zajedno s nastavnicom Sabinom Karović u emisiji Eko srijeda, koja se emituje na Radiju M, predstavile aktivnosti i eko projekte koji se realizuju u školi. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

Radio emisija...

 

 

Okt.
09.

DJEČIJA NEDJELJA

U našoj školi je u petak, 8. 10. 2021. godine održana završna aktivnost obilježavanja Dječije nedjelje.

Video...

 

 

Okt.
07.

PRVO MJESTO ZA UČENIKE NAŠE ŠKOLE NA OPĆINSKOM TAKMIČENJU IZ ATLETIKE

Općinsko takmičenje iz atletike je održano 29.09.2021.godime u centru Safet Zajko. Naša škola je zauzela 1. mjesto ekipno sa dva prva mjesta, šest drugih mjesta i šest trećih mjesta. Atletske discipline iz kojih su se učenici takmičili su skok u dalj kugla 60 metara i 300 metara utrka. Školu je predstavljalo 15 učenika, 8 djevojčica i 7 dječaka. Mušija Nadija 1. mjesto disciplina 300 metara, Maljanović Ajna 1. mjesto disciplina skok u dalj, Bosnić Aziz 2. mjesto disciplina kugla,Tabaković Ajša 2. mjesto disciplina 300 metara, Gutić Eman 2. mjesto disciplina 60 metara,Topalić Hena 2. mjesto kugla, Avdaković Tajra 2. mjesto skok u dalj, Šahmanović Ensar 3. mjesto disciplina 300 metara, Baždarević Hana 3. mjesto kugla, Gušo Amar 3. mjesto kugla, Fazlić Nađa 3. mjesto 60 metara i Helić Arfan 3. mjesto 60 metara.

Galerija...

 

 

Sept.
23.

25. SAOBRAĆAJNO-OBRAZOVNO TAKMIČENJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U BiH U 2021. GODINI

Oglas

Finalno saobraćajno/prometno - obrazovno takmičenje/natjecanje učenika osnovnih škola u BiH održano je u periodu 14.do16. juna/lipnja 2021. godine na kojem su učestvovala ukupno 43 takmičara/natjecatelja iz BiH. Na osnovu pojedinačnih rezultata sa finalnog takmičenja/natjecanja određena su prva tri mjesta u konkurenciji djevojčica i dječaka. U konkurenciji djevojčica najbolje rezultate postigla je Ela Biber, 3. mjesto, a u konkurenciji dječaka Sanjin Kadrić, 2. mjesto. Najbolje plasiranim pojedincima i ekipama organizator je obezbijedio vrijedne nagrade (bicikla i diplome), dok će svim takmičarima/natjecateljima, školama i nastavnicima biti podjeljene zahvalnice za učešće.

 

 

 

Sept.
23.

XII POHOD MARŠA STAZAMA „DRUGE VITEŠKE“

Dana 22.09.2021. godine povodom obilježavanja 29. godišnjice postojanja „Druge Viteške brigade“ i 12. pohoda marša stazama „Druge Viteške“, u organizaciji udruženja „Druga Viteška“ , učenici 9. razreda naše škole su učestvovali u ovom pohodu. Na lokalitetu Švabino brdo učenici su prisustvovali historijskom času.

Galerija...

 

 

Sept.
17.

KONFERENCIJA ZA NASTAVNIKE EKO ŠKOLA PROJEKTA „MISLI O PRIRODI!“

OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola, kojeg provodi Centar za promociju civilnog društva u okviru projekta „Misli o prirodi!“ koji finansira Švedska. Dosadašnji rezultati predstavljeni su na dvodnevnoj Konferenciji za nastavnike Eko škola. Predstavnice naše škole, Eko koordinatori Sabina Karović i Amela Ahmethodžić, su prezentirale koliko je postigla škola u različitim aktivnostima za odgovorno korištenje vode, električne energije i upravljanje otpadom. Izazovi sa kojima su se škole suočavale u implementaciji Certifikacijskog mehanizma Eko škola, uspješna saradnja sa lokalnim partnerima, inovativni pristup u radu, kao i načine kako naučna istraživanja i kreativnost mogu obogatiti nastavni proces, neke su od tema o kojima se govorilo na pet panela tokom konferencije.

Galerija...

 

 

Sept.
15.

ODRŽANO PREDAVANJE NA TEMU "UPOZORENJE NA OPASNOST OD MINA"

U srijedu, 15.09.2021.godine u sali za priredbe u matičnoj školi uz poštivanje epidemioloških mjera održano je predavanje na temu "Upozorenje na opasnost od mina". Predavanju je prisustvovalo 42 učenika III i V razreda. Primijećeno je da su učenici poznavali pravila kojih se trebamo pridržavati ukoliko se nađemo u minskom polju. Nadamo se da im ova saznanja neće trebati i da neće imati priliku da dođu u susret sa opasnostima od mina.

Galerija...

 

 

Sept.
15.

USPJEH UČENICA NAŠE ŠKOLE NA MEĐUNARODNOM TAKMIČENJU

Učenice naše škole, članice sarajevskog Kluba ritmičke ginmastike KRG Victoria, Hena Ahmetspahić i Ajna Maljanović vratile su se zadovoljne s internacionalnog turnira Queen of Aida, koji je proteklog vikenda održan u gradu Haskovo u Bugarskoj. Hena Ahmetspahić 1. mjesto u višeboju, 1. mjesto rekvizit čunjevi i 1. mjesto lopta, Ajna Maljanović osvojila je 3. mjesto u višeboju, 1. mjesto rekvizit čunjevi i 3. mjesto rekvizit lopta, Dalija Ajanović višeboj 3.mjesto, bez rekvizita 1.mjesto i lopta 1.mjesto, Mona Kerla je izborila 2. mjesto u višeboju, 1.mjesto rekvizit lopta, 2.mjesto obruč. Čestitamo!

radiosarajevo.ba

 

 

Sept.
08.

SVJETSKI DAN PISMENOSTI

UNESCO je 17. novembra 1965. godine proglasio 8. septembar Međunarodnim danom pismenosti s ciljem da se istakne značaj pismenosti za pojedince, zajednice i društva. Svake godine na ovaj dan UNESCO podsjeća međunarodnu zajednicu na status pismenosti i obrazovanje odraslih na globalnom nivou. Ovaj značajni datum obilježen je i u našoj školi. Na časovima Novinarske i Bibliotekarske sekcije, te na času bosanskog jezika i književnosti učenici VI razreda su kroz izradu likovnih radova, prezentacija i razgovor sa nastavnicom bosanskog jezika i bibliotekarkom iznijeli svoje mišljenje o značaju opismenjavanja i istakli su da je to osnovno ljudsko pravo koje ne smije nikome biti uskraćeno.

Galerija...

 

 

Sept.
05.

SVEČANI PRIJEM PRVAČIĆA

U srijedu, 01.09.2021. godine, u sali za priredbe naše matične škole i u područnoj školi na Mojmilu upriličen je svečani prijem prvačića. Sva četiri odjeljenja prvih razreda u matičnoj školi u Nedžarićima, imala su svoj termin prijema kao i dva odjeljenja u područnoj školi. Roditelji, djeca i uposlenici škole su ispoštovali sve preporučene epidemiološke mjere. U školskoj 2021/ 2022. godini u OŠ "Aleksa Šantić" su upisana 144 učenika prvog razreda.

ONLINE priredba...

 

 

Sept.
05.

OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE UČENIKA PRVOG I PETOG RAZREDA

Roditeljski sastanci za roditelje učenika prvih i petih razreda održat će se prema sljedećim terminima:

 

Nedžarići,

Ponedjeljak 6. 9. 2021. godine

I-1 u 16,20 sati (sala za svečane priredbe- Nedžarići)

I-2 u 17,20 sati (sala za svečane priredbe- Nedžarići)

V-1 u 19,00 sati (sala za svečane priredbe- Nedžarići)

V-4 u 19,00 sati (kabinet geografije)

 

Utorak, 7. 9. 2021. godine

I-3 u 16,20 sati (sala za svečane priredbe- Nedžarići)

I-4 u 17,20 sati (sala za svečane priredbe- Nedžarići)

V-2 u 19,00 sati (sala za svečane priredbe- Nedžarići)

V-5 u 19,00 sati (kabinet geografije)

 

Srijeda 8. 9. 2021. godine

V-3 u 19,00 sati (sala za svečane priredbe- Nedžarići)

V-6 u 19,00 sati (kabinet geografije)

 

 

Mojmilo, sala za svečane manifestacije

Utorak, 7. 9. 2021. godine

I-5 u 17,15 sati

I-6 u 18,15 sati

NAPOMENA:

- Prisutni su obavezni pridržavati se preporučenih epidemioloških mjera (fizička distanca minimalno 1m i obavezno nošenje zaštitne maske)

 

 

 

Sept.
05.

OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE UČENIKA II, III, IV, VI, VII, VIII I IX RAZREDA

Roditeljski sastanci za roditelje učenika drugih, trećih, četvrtih, šestih, sedmih, osmih i devetih razreda održat će se ONLINE, putem platforme Office 365, prema sljedećim terminima:

 

Ponedjeljak, 6. 9. 2021. godine u 17,30 sati

II-1, II-2, II-3, II-4, II-5, II-6

IV-1, IV-2, IV-3, IV-4, IV-5, IV-6, IV-7

 

Ponedjeljak, 6. 9. 2021. godine u 18,00 sati

III-1, III-2, III-3, III-4, III-5, III-6

 

Utorak, 7. 9. 2021. godine u 19,00 sati

VI-1, VI-2, V I-3, VI-4, VI-5

VII-1, VII-2, VII-3, VII-4, VII-5

VIII-1, VIII-2, V III-3, VIII-4, VIII-5

IX-1, IX-2, IX-3, IX-4, IX-5

 

 

Aug.
30.

NOVA ŠKOLSKA 2021/ 2022. GODINA

Oglas

 

 

 

Aug.
30.

OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE UČENIKA PRVOG RAZREDA

Svečani prijem prvačića održat će se u srijedu, 01.09.2021. godine prema sljedećem rasporedu:

 

Nedžarići:

I – 1 u 10, 00 sati,

I – 2 u 11, 00 sati,

I – 3 u 12, 00 sati,

I – 4 u 13, 00 sati.

Mojmilo:

I – 5 u 11, 00 sati,

I – 6 u 12, 00 sati.

NAPOMENE:

- Prema preporukama Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i u skladu s trenutnom epidemiološkom situacijom u pratnji učenika može biti samojedan član porodice.

- Prisutni su obavezni pridržavati se preporučenih epidemioloških mjera (fizička distanca minimalno 1m i obavezno nošenje zaštitne maske). Informacije vezane za način i organizaciju rada s učenicima roditelji će dobiti u usmenoj i pismenoj formi prvi dan škole- prijem prvačića.

-Produženi boravak počinje sa radom 01.09.2021.godine, a za učenike I razreda 02.09.2021. godine.

 

 

 

Aug.
30.

RASPORED RAZREDA PO SMJENAMA ZA SRIJEDU, 01. 09. 2021.

 

I SMJENA
II SMJENA

Od 08, 00

Od 13, 30

I razredi

III razredi

V-1, V-2 i V-4 razred

VII razredi

IX razredi

II razredi

IV razredi

V-3, V-5 i V-6 razred

VI razredi

VIII razredi

 

NAPOMENE:

- Učenici mijenjaju smjene svake sedmice.

- Prisutni su obavezni pridržavati se preporučenih epidemioloških mjera (fizička distanca minimalno 1m i obavezno nošenje zaštitne maske).

 

 

 

Aug.
30.

RASPORED SMJENA I SATNICA

 

 

I SMJENA UČENICI I, III, V-1, V-2, V-4, VII i IX RAZREDA

 

II SMJENA UČENICI II, IV, V-3,V-5, V-6, VI i VIII RAZREDA

Čas po redu

Trajanje časa

Čas po redu

Trajanje časa

1.

8,00 - 8,45

1.

13,30 - 14,15

2.

8,50 - 9,35

2.

14,20 - 15,05

3.

9,55 - 10,40

3.

15,25 - 16,10

4.

10,45 - 11,30

4.

16,15 - 17,00

5.

11,35 – 12,20

5.

17,05 - 17,50

6.

12,25 – 13,10

5.

17,55 - 18,40

 

.

NAPOMENE:

- Učenici mijenjaju smjene svake sedmice.

- Prisutni su obavezni pridržavati se preporučenih epidemioloških mjera (fizička distanca minimalno 1m i obavezno nošenje zaštitne maske)

 

 

 

Aug.
27.

OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE UČENIKA PRVOG RAZREDA

Poštovani roditelji, spiskovi učenika prvih razreda će biti postavljeni u ponedjeljak, 30. 08. 2021. godine na ulaznim vratima matične škole u Nedžarićima i područne škole na Mojmilu.

 

 

 

Aug.
27.

USPJEŠNO REALIZOVAN BAZAR-RAZMJENA UDŽBENIKA

U eko-kući matične škole u Nedžarićima održan je 27. 8. 2021. godine školski bazar na kojem su roditelji i učenici razmjenjivali udžbenike međusobno, ali i uz podršku udžbeničkog fonda iz školske biblioteke. Cilj ovog bazara je, kao i prethodnih godina, postignut na zadovoljstvo svih učesnika.

Galerija...

 

 

Aug.
24.

ŠKOLSKI BAZAR- RAZMJENA UDŽBENIKA

Poštovani roditelji, pozivamo vas da učestvujete na školskom bazaru koji će se održati u petak, 27. 08. 2021. godine u školskom dvorištu matične škole u Nedžarićima od 10:00 do 12:00 sati. Cilj bazara je razmjena udžbenika i humanitarnog je karaktera.

 

 

 

Aug.
01.

JAVNI KONKURS JU OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ"

Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19 i 34/20), odredbi Pravilnika o radu JU OŠ „Aleksa Šantić“ Sarajevo, člana 4. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 29/21), Odluke Školskog odbora JU OŠ “Aleksa Šantić'' broj: 03.2-541/21 od 28.07.2021. godine, Saglasnosti ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj:11-30-26159-1 od 19.07.2021. godine za pozicije u JU OŠ „Aleksa Šantić“ Sarajevo, raspisuje se:

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022. godini