NOVOSTI

 

 

 

 

 

 

 

Sept.
29.

TRENING RADIONICA ZA PROFESIONALCE KOJI RADE SA DJECOM I ZA DJECU

 

Novo

Ministarstvo sigurnosti BiH Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima, provodi aktivnosti u skladu sa Akcionim planom suprostavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2016-2019 i Pravilima o zaštiti žrtava i svjedoka žrtava trgovine ljudima državljana Bosne i Hercegovine, a u vezi unapređenja kapaciteta i saradnje nadležnih institucija i ovlaštenih organizacija koji se odnose na preventivne aktivnosti u postupanju sa djecom i asistenciji djece potencijalnih žrtava, a koji se realizuju od strane predstavnika obrazovnih institucija, socijalne zaštite i agencija za sprovedbu zakona. U skladu sa navedenim, međunarodna organizacija Save the Children i Ministarstvo sigurnosti BiH u okviru projekta pod nazivom „Regionalni resursni centar za zaštitu djece (RRC) za jugoistočnu Evropu“(Child Protection Hub for South East Europe) promovira multidisciplinarni pristup u radu i prevenciji neadekvatnih oblika ponašanja djece i mladih organizovali su jednodnevnu radionicu za stručne saradnike u osnovnim i srednjim školama, centrima za socijalni rad i nadležnim agencijama za sprovedbu zakona. Na trening radionici su prisustvovali direktor škole mr.Muamer Tinjak i nastavnici predmetne i razredne nastave OŠ”Aleksa Šantić”. Cilj i svrha ove aktivnosti je, kako jačanje saradnje između gore pomenutih institucija, tako i jačanje kompetencija stručnih saradnika, te njihovo osnaživanje u primjeni multidisciplinarnog pristupa u preventivnom radu sa djecom i mladima.

Galerija...

 

Sept.
02.

OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE

RODITELJSKI SASTANCI

 

Nedžarići

Srijeda, 07.09.2016.godine u 17,30 sati

• I-1; I-2; I-3

• III-1; III-2; III-3

Srijeda, 07.09.2016.godine u 19,00 sati

• V-1; V-3

• VII-1; VII-2; VII-3; VII-4

• IX-1; IX-2; IX-3; IX-4

Četvrtak, 08.09.2016.godine u 17,30 sati

• II-1; II-2; II-3

• IV-1; IV-2; IV-3

Četvrtak, 08.09.2016.godine u 19,00 sati

• V-2; V-4

• VI-1; VI-2; VI-3; VI-4; VI-5

• VIII-1; VIII-2; VIII-3; VIII-4

 

Mojmilo

Srijeda, 07.09.2016.godine u 17,30 sati

• I-4; I-5

• III-4; III-5; III-6

Četvrtak, 08.09.2016.godine u 17,30 sati

• II-4 ; II-5 ; II-6

• IV-4; IV-5

 

August
26.

OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE UČENIKA PRVOG RAZREDA

 

Svečani prijem prvačića održat će se 01.09.2016. godine, sa početkom u 12,00 sati u matičnoj školi u Nedžarićima.

 

 

August
26.

RASPORED ODJELJENJA PO SMJENAMA

NASTAVA U ŠKOLSKOJ 2016/2017. GODINI POČINJE 01.09.2016.GODINE.

Nedžarići

I SMJENA – od 8,00 sati

- I-1; I-2; I-3

- III-1; III-2; III-3

- V-1; V-3

- VII-1; VII-2; VII-3; VII-4

- IX-1; IX-2; IX-3; IX-4

 

II SMJENA – od 13,30 sati

- II-1; II-2; II-3

- IV-1; IV-2; IV-3 - V-2; V-4

- VI-1; VI-2; VI-3; VI-4; VI/5

- VIII-1; VIII-2; VIII-3; VIII-4

Napomena : U toku školske godine svi učenici sedmično mijenjaju smjene. Učenici koji su u školskoj 2015/16. godini bili III-6 u školskoj 2016/17. godini će biti IV-3 .

 

Mojmilo

I SMJENA – od 8,00 sati

- I-4; I-5

- III-4; III-5; III-6

 

II SMJENA – od 13,30 sati

- II-4; II-5; II-6

- IV-4; IV-5

 

 

August
22.

OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE UČENIKA PRVOG RAZREDA

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donijelo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke besplatnih udžbenika za učenike prvog razreda za školsku 2016/2017. godinu. Okončanje javne nabavke se očekuje u drugoj polovini septembra 2016. godine. Shodno navedenom roditelji učenika/ica koji se upisuju u prvi razred nisu dužni kupovati udžbenike. S obzirom da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u nabavci udžbenika za predstojeću školsku godinu ne učestvuje svojim grantom, što je ranije bila praksa, nabavka besplatnih udžbenika neće se vršiti za učenike/ice viših razreda. Udžbenik iz engleskog jezika za 1. razred osnovne škole u školskoj 2016/2017. godini roditelji trebaju kupiti. Odobreni udžbenik od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku imlade Kantona Sarajevo koji će se koristiti u našoj školi je First Friends 1, „Šahinpašić“, Sarajevo, Oxford University Press.

 

 

 

August
08.

DRUGI UPISNI ROK U PRVI RAZRED

Drugi upisni rok u prvi razred školske 2016/ 2017. godine