NOVOSTI

 

 

 

 

 

 

Oktobar
23.

OBUKA NA POLJU ODNOSA S JAVNOŠĆU

 

NovoU Hotelu "Bosnia" je od 22. do 23. oktobra u organizaciji ZPR Agencije i Fonda otvoreno društvo BiH održana je završna obuka u okviru projekta „Dobre prakse u obrazovanju“. Predstavnici Osnovne škole „Aleksa Šantić“, kao škole koja je dobila grant, imali su obuku na polju odnosa s javnošću. Obuka je usmjerena na poboljšanje opće komunikacione sposobnosti osoblja i stvaranje preduvjeta za efikasno korištenje sredstava za komunikaciju, kako bi se osiguralo da poruka dođe do svih kojima je namijenjena. Agencija je u saradnji sa školama identificirala područja u kojima postoji prostor za unaprijeđenje imidža, te kroz savjetovanje ukazala kako i na koji način da unaprijede svoj položaj u zajednici kroz efikasne kanale komunikacija. Ova obuka je ujedno i priprema za završnu konferenciju koja će se održati u okviru ovog projekta. Obuka je trajala dva dana u toku kojih su obrađene četiri vještine komuniciranja sa javnošću. Predavači na ovom seminaru su: Seid Masnica, Aleksandar Hršum, Zinaida Ilaria, Nađa Lutvikadić Fočo i Dženan Buzadžić.

 

Oktobar
13.

PREPORUKA ZA RODITELJE I UČENIKE

Na inicijativu Vijeća roditelja i Uprave škole, a povodom sigurnosne situacije vezane za nepoznata i sumnjiva lica koja se kreću oko nekih sarajevskih škola, preporučujemo:

- da se učenici kreću u grupama pri dolasku i odlasku iz škole,

- da ne razgovaraju sa nepoznatim licima,

- ukoliko neko pokuša da ostvari kontakt sa učenikom da to prijavi školi i roditeljima koji će obavijestiti policiju.

 

Oktobar
11.

TREĆI TRANSNACIONALNI MITING PARTNERA U PROJEKTU PARENTS KORNER

U portugalskom gradu Porto od 11. do 14. oktobra bit će održan Treći transnacionalni miting partnera u projektu Parents korner na kojem će biti prezentiran i pripremljen upitnik, manual i vodič za roditelje na osnovu kojeg će sve škole-partneri izabrati dobru praksu i implementirati u svojoj školi. Predstavnik OŠ "Aleksa Šantić“, direktor Muamer Tinjak na mitingu će prezentirati školama – partnerima Instrument za samoprocjenu i pronalaženje dobrih praksi partnerstva s roditeljima.

Pročitajte više....

FENA.ba

 

Oktobar
07.

SUSRETI UČITELJA- AIDA KORJENIĆ

Udruženje učitelja Kantona Sarajevo organiziralo je stručni skup Susreti učitelja - Aida Korjenić na kojem je predstavljeno deset naučnih i stručnih radova koji su izabrani na konkursu i koji će biti objavljeni u Zborniku. Osnovna škola „ Aleksa Šantić“ se predstavila sa tri rada: Primjena savremenih tehnologija u razrednoj nastavi, Muamer Tinjak, Sanela Polutak i Danijela Krtalić; Dječija književnost u razrednoj nastavi , Nadža Uzunović; Kreativna nastava matematike u inkluziji , Muamer Tinjak, Naida Gadžo, Amina Delić-Zimic i Indira Gušo.

Galerija...

 

 

Oktobar
07.

SPORTSKE IGRE U SPORTSKO-REKREACIJSKOM CENTRU „SRCE“

U petak, 07.10.2016. godine dvadeset šest učenika od II do IX razreda u pratnji pedagoga-psihologa Marije Vajdec učestvovalo je u realizaciji prve faze projekta U zdravom tijelu zdrav duh. Sportske aktivnosti koje stimulišu zdrav takmičarski duh, solidarnost, druženje i saradnju održane su u Sportsko-rekreacijskom centru „Srce“ u organizaciji Općine Novi Grad.

Galerija...

 

 

Oktobar
04.

SEMINAR „EDUKACIJA I REHABILITACIJA OSOBA SA RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA“

Oglas

U Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju 04.10.2016. godine održan je seminar na temu Edukacija i rehabilitacija osoba sa razvojnim teškoćama kojem su prisustvovale pedagog-psiholog Marija Vajdec, nastavnica matematike Adisa Ćosović i socijalna radnica pripravnica Senija Tendžo. Na seminaru je prezentiran niz aktuelnih tema: Značaj i uloga znakovnog jezika u edukaciji i rehabilitaciji osoba s oštećenjem sluha; Fizikalna terapija u rehabilitaciji osoba s razvojnim teškoćama; Okupaciona terapija osoba s oštećenjem sluha; Izazovi inkluzivnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo; ; Uloga porodice u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa razvojnim teškoćama; Nutritivna terapija djece sa razvojnim teškoćama; Programiranje kao inhibicija normalnog dječijeg razvoja i prezentiran je elektronski rječnik Znakovni jezik u 40 lekcija.

 

 

Oktobar
03.

OKRUGLI STO „PREPOZNAVANJE DJECE U RIZIKU OD DRUŠTVENO NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA I PROGRAM SEKUNDARNE PREVENCIJE U KANTONU SARAJEVO“

U ponedjeljak, 03.10.2016. godine održan je okrugli sto pod nazivom „Prepoznavanje djece u riziku od društveno neprihvatljivog ponašanja i program sekundarne prevencije u Kantonu Sarajevo“ u okviru projekta „Pravda za svako dijete“. Organizator ovog događaja je Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu ( CPRC ). Teme okruglog stola su bile Prepoznavanje djece u riziku od društveno neprihvatljivog ponašanja i Model sekundarne prevencije maloljetničkog prestupništva. Uslijedio je i dogovor o budućim aktivnostima u sklopu ovog projekta. Okruglom stolu su prisustvovali direktor škole Muamer Tinjak i pedagog-psiholog Marija Vajdec.

Galerija...

 

Oktobar
03.

UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE ZA MALE NOVINARE I NOVINARKE

Učenice OŠ „Aleksa Šantić“, članice Novinarske i Informatičke sekcije su u pratnji nastavnice Amire Piknjač i bibliotekarke Indire Hadžihasanović učestvovale u programu obuke za male novinare i novinarke koji je organizirao Centar za obrazovne inicijative Step by Step. Obuka za učenike iz 19 škola Bosne i Hercegovine realizirana je u Hotelu „Garden City“ u Konjicu od 29. 09. do 02. 10. 2016. godine, a njen cilj je izrada prvog broja on-line časopisa „Očima djeteta“ za djecu u osnovnim školama. Tema prvog broja časopisa je „Kako je nastao časopis... i druge priče“, a učenici su predložili i izabrali teme za narednih šest brojeva. Učenici su na početku obuke prisustvovali zajedničkim aktivnostima i predavanjima, a zatim su podijeljeni u grupe radili na izradi prvog broja časopisa.

Galerija...

 

Sept.
30.

OŠ ''ALEKSA ŠANTIĆ'' JE NAJAKTIVNIJA ŠKOLA U OKVIRU MICROSOFT KAMPANJE ''MICROSOFT EDUCATOR NETWORK 2016''

U OŠ „Aleksa Šantić“, Sarajevo održana je priredba i promocija najaktivnije škole i najaktivnijeg nastavnika u primjeni IKT-a u okviru Microsoft kampanje pod nazivom „Microsoft Educator Network 2016“. U spomenutoj kampanji je prijavljen zaista veliki broj nastavnika i škola, a naša škola je proglašena najaktivnijom školom u BiH. Pridružili smo se Microsoft zajedinici nastavnika jer vjerujemo u moć globalnog učenja, moć učenja od drugih, kao i važnost saradnje.

Galerija...

Video...

 

 

Sept.
29.

TRENING RADIONICA ZA PROFESIONALCE KOJI RADE SA DJECOM I ZA DJECU

Ministarstvo sigurnosti BiH Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima, provodi aktivnosti u skladu sa Akcionim planom suprostavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2016-2019 i Pravilima o zaštiti žrtava i svjedoka žrtava trgovine ljudima državljana Bosne i Hercegovine, a u vezi unapređenja kapaciteta i saradnje nadležnih institucija i ovlaštenih organizacija koji se odnose na preventivne aktivnosti u postupanju sa djecom i asistenciji djece potencijalnih žrtava, a koji se realizuju od strane predstavnika obrazovnih institucija, socijalne zaštite i agencija za sprovedbu zakona. U skladu sa navedenim, međunarodna organizacija Save the Children i Ministarstvo sigurnosti BiH u okviru projekta pod nazivom „Regionalni resursni centar za zaštitu djece (RRC) za jugoistočnu Evropu“(Child Protection Hub for South East Europe) promovira multidisciplinarni pristup u radu i prevenciji neadekvatnih oblika ponašanja djece i mladih organizovali su jednodnevnu radionicu za stručne saradnike u osnovnim i srednjim školama, centrima za socijalni rad i nadležnim agencijama za sprovedbu zakona. Na trening radionici su prisustvovali direktor škole mr.Muamer Tinjak i nastavnici predmetne i razredne nastave OŠ”Aleksa Šantić”. Cilj i svrha ove aktivnosti je, kako jačanje saradnje između gore pomenutih institucija, tako i jačanje kompetencija stručnih saradnika, te njihovo osnaživanje u primjeni multidisciplinarnog pristupa u preventivnom radu sa djecom i mladima.

Galerija...

 

Sept.
02.

OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE

RODITELJSKI SASTANCI

 

Nedžarići

Srijeda, 07.09.2016.godine u 17,30 sati

• I-1; I-2; I-3

• III-1; III-2; III-3

Srijeda, 07.09.2016.godine u 19,00 sati

• V-1; V-3

• VII-1; VII-2; VII-3; VII-4

• IX-1; IX-2; IX-3; IX-4

Četvrtak, 08.09.2016.godine u 17,30 sati

• II-1; II-2; II-3

• IV-1; IV-2; IV-3

Četvrtak, 08.09.2016.godine u 19,00 sati

• V-2; V-4

• VI-1; VI-2; VI-3; VI-4; VI-5

• VIII-1; VIII-2; VIII-3; VIII-4

 

Mojmilo

Srijeda, 07.09.2016.godine u 17,30 sati

• I-4; I-5

• III-4; III-5; III-6

Četvrtak, 08.09.2016.godine u 17,30 sati

• II-4 ; II-5 ; II-6

• IV-4; IV-5

 

August
26.

OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE UČENIKA PRVOG RAZREDA

 

Svečani prijem prvačića održat će se 01.09.2016. godine, sa početkom u 12,00 sati u matičnoj školi u Nedžarićima.

 

 

August
26.

RASPORED ODJELJENJA PO SMJENAMA

NASTAVA U ŠKOLSKOJ 2016/2017. GODINI POČINJE 01.09.2016.GODINE.

Nedžarići

I SMJENA – od 8,00 sati

- I-1; I-2; I-3

- III-1; III-2; III-3

- V-1; V-3

- VII-1; VII-2; VII-3; VII-4

- IX-1; IX-2; IX-3; IX-4

 

II SMJENA – od 13,30 sati

- II-1; II-2; II-3

- IV-1; IV-2; IV-3 - V-2; V-4

- VI-1; VI-2; VI-3; VI-4; VI/5

- VIII-1; VIII-2; VIII-3; VIII-4

Napomena : U toku školske godine svi učenici sedmično mijenjaju smjene. Učenici koji su u školskoj 2015/16. godini bili III-6 u školskoj 2016/17. godini će biti IV-3 .

 

Mojmilo

I SMJENA – od 8,00 sati

- I-4; I-5

- III-4; III-5; III-6

 

II SMJENA – od 13,30 sati

- II-4; II-5; II-6

- IV-4; IV-5

 

 

August
22.

OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE UČENIKA PRVOG RAZREDA

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donijelo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke besplatnih udžbenika za učenike prvog razreda za školsku 2016/2017. godinu. Okončanje javne nabavke se očekuje u drugoj polovini septembra 2016. godine. Shodno navedenom roditelji učenika/ica koji se upisuju u prvi razred nisu dužni kupovati udžbenike. S obzirom da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u nabavci udžbenika za predstojeću školsku godinu ne učestvuje svojim grantom, što je ranije bila praksa, nabavka besplatnih udžbenika neće se vršiti za učenike/ice viših razreda. Udžbenik iz engleskog jezika za 1. razred osnovne škole u školskoj 2016/2017. godini roditelji trebaju kupiti. Odobreni udžbenik od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku imlade Kantona Sarajevo koji će se koristiti u našoj školi je First Friends 1, „Šahinpašić“, Sarajevo, Oxford University Press.

 

 

 

August
08.

DRUGI UPISNI ROK U PRVI RAZRED

Drugi upisni rok u prvi razred školske 2016/ 2017. godine