PLANIRANA REALIZACIJA PROJEKATA ZA ŠKOLSKU 2020/2021.god.

Projekt: ŠKOLA BUDUĆNOSTI

Nosioci projekta:

Svi nastavnici predmetne i razredne nastave

Korisnici projekta:

Svi učenici OŠ „Aleksa Šantić“ Sarajevo

Partner u projektu:

Microsoft BiH

Projekt: MISLI O PRIRODI

Nosioci projekta:

Rasija Ibrahimović (direktorica škole), Sabina Karović (profesor biologije) i Amela Ahmethodžić (profesor razredne nastave)

Korisnici projekta:

Svi učenici i uposlenici OŠ „Aleksa Šantić“ Sarajevo

Partner u projektu:

Švedska, CPCD

Projekt: ŠARENA EKO- ŠKOLA

Nosioci projekta:

dr. sc. Amina Delić- Zimić i tim za projekte

Korisnici projekta:

Svi učenici i uposlenici OŠ „Aleksa Šantić“ Sarajevo

Partner u projektu:

EKO PAK d.o.o.