PLANIRANA REALIZACIJA PROJEKATA ZA ŠKOLSKU 2021/2022.god.

Projekt: ŠKOLA BUDUĆNOSTI

Nosioci projekta:

Svi nastavnici predmetne i razredne nastave

Korisnici projekta:

Svi učenici OŠ „Aleksa Šantić“ Sarajevo

Partner u projektu:

Microsoft BiH

Projekt: MISLI O PRIRODI

Nosioci projekta:

Rasija Ibrahimović (direktorica škole), Sabina Karović (profesor biologije) i Amela Ahmethodžić (profesor razredne nastave)

Korisnici projekta:

Svi učenici i uposlenici OŠ „Aleksa Šantić“ Sarajevo

Partner u projektu:

Švedska, CPCD

Projekt: JAČANJE PORODICE

Nosioci projekta:

Svi nastavnici predmetne i razredne nastave

Korisnici projekta:

Svi učenici, roditelji i uposlenici OŠ „Aleksa Šantić“ Sarajevo

Partner u projektu:

SOS Dječija sela BiH