UPOSLENICI


UPRAVA ŠKOLE

Rasija IbrahimovićDirektor škole


STRUČNI SARADNICI

Marija Vajdec
Amra Čeligija
Ajfa Čičkušić
Indira Hadžihasanović


Pedagog - psiholog
Socijalni radnik
Sekretar
Bibliotekar


 

RAZREDNA
NASTAVA


NASTAVNIK
Ferida Brezac

Merima Simić
Nermina Šišić
Elvira Redžić
Emina Muminović
Danijela Krtalić
Irma Smajić
Amina Hodžić- Trubljanin
Arnela Mandra
Senada Mršo
Amra Karišik
Indira Gušo
Nadža Uzunović
Edina Vražalica
Selma B. Altumbabić
Samira Kudić
Lejla Karajčić
Sanela Džuho
Amela Ahmethodžić
Naida Gadžo
Sabina Vatreš
Sanela Polutak
Ajla Džubur
Sanela Mulaosmanović
Sanela Rizvo
Amina Delić- ZimićRAZRED
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
II-6
III-1
III-2
III-3
III-4
III-5
IV-1
IV-2
IV-3
IV-4
IV-5
IV-6
V-2
V-4
     

PREDMETNA
NASTAVA


NASTAVNIK

Nermina Dedić
Elmedina Biber
Amira Piknjač
Amila Begić

Amra Magoda
Mujesira Gredić
Samira Velić
Ehlimana Imamović

Admir Šehić
Dina Vučkić
Amra Štukan
Sanela Avdagić
Sejdo Mirvić
Šehzada Jašarević

Selma Škoro
Salko Križevac
Alzira Maljić
Melisa Bektić

Elma Ćerimagić
Mumin Omerović
Bego Muminović
Semina Vileš-Šipo
Mirsada Muslić
Meliha Alibašić
Mubina Islamović
Sabaheta Ćeman

Adisa Kurtović
Sabina Karović

Lejla Fetahagić-Hrapović
Adila Hamzić- Kapetanović
Jasmin Tahmaz
Samir Ćatović
Adnan Smajović
PREDMET

B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
Engleski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Njemački jezik
Njemački jezik
Fizika; Matematika
Fizika; Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Tehnička kultura
Tehnička kultura
Informatika
Informatika; Osnovi tehnike
Građansko obrazovanje
Historija
Historija
Geografija
Geografija
Geografija
Islamska vjeronauka
Islamska vjeronauka
Islamska vjeronauka
Katolički vjeronauk
Hemija; Kultura življenja
Biologija
Biologija
Muzička kultura
Likovna kulutra
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Tjelesni i zdravstveni odgoj

Tjelesni i zdravstveni odgoj
RAZRED
IX-4
VII-3
VIII-3
VI-2
___
VII-4
VI-4
VIII-2
IX-2
___
VII-1
V-1
___
VIII-1
___
___
___
VI-1
VIII-4
VI-3
V-5
___
___
___
IX-1
___
___
___
___
___
___
IX-3
VII-2
___
VIII-5
VI-5
___
V-3
___

 

POMOĆNO OSOBLJE

Munib Guska
Mensud Pitić
Hasan Hrgić
Zijo Čaušević
Šefika Bojičić
Naza Hajdarević
Sadija Gazibara
Senija Hasanović
Emira Karić
Fatima Kurtić
Nura Ždero
Sabira Raonić


Šemsa Čerkez