UPOSLENICI


UPRAVA ŠKOLE

Amina Delić- Zimić

Mirsada Memić

 

Direktor škole


Pomoćnik direktora


STRUČNI SARADNICI

Marija Vajdec
Bisera Mavrić
Amra Čeligija
Indira Hadžihasanović
Ajfa Čičkušić
Selma Hadžić
Aida Bektešević
Topčagić Mirha
Senija Tendžo–Botulja
Elvira Husić-Jusić
Kenan Musić
Meliha Ganić-Lepić
Aida Arnautović
Hasena Dudo
Anisa Sporišević
Sabina Đuderija


Pedagog - psiholog
Psiholog
Socijalni radnik
Bibliotekar
Sekretar
Logoped-mobilni stručni tim
Psiholog-mobilni stručni tim
Edukator/rehabilitator-defektolog
Asistent u odjeljenju
Asistent u odjeljenju
Asistent u odjeljenju
Asistent u odjeljenju
Asistent u odjeljenju
Asistent u odjeljenju
Asistent u odjeljenju
Asistent u odjeljenju


 

RAZREDNA
NASTAVA


NASTAVNIK
Ferida Brezac
Merima Simić
Elvira Redžić
Admira Trle
Emina Muminović
Danijela Krtalić
Enisa Kuduz
Arnela Mandra
Mirnesa Moćević
Amina H. Trubljanin
Nadža Uzunović
Amra Karišik
Aida K.Čampara
Selma Altumbabić
Indira Gušo
Edina Vražalica
Samira Omerkić
Lejla Karajčić
Sanela Džuho
Naida Gadžo
Sanela Polutak
Ajla Džubur
Sabina Vatreš
Amna Brkan
Sanela Mulaosmanović
Amela Ahmethodžić
Nermina Šišić
Amela IbrahimagićRAZRED
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
II-6
III-1
III-2
III-3
III-4
III-5
III-6
IV-1
IV-2
IV-3
IV-4
IV-5
IV-6
___
V-3
___
     

PREDMETNA
NASTAVA


NASTAVNIK

Nermina Dedić
Elmedina Biber
Amira Piknjač
Amila Begić
Alma Ćenanović
Lejla Karačić Bešić
Amra Magoda
Smira Halebić
Samira Velić
Ehlimana Imamović
Anela Kolar
Lejla Hurem
Admir Šehić
Dina Vučkić
Altijana Vražalica
Amra Kalender
Sanela Avdagić
Sejdo Mirvić
Šehzada Jašarević
Arnela Mujezinović
Azra Kovačević
Ajlina Bijedić-Korać
Adisa Ćosović
Suvada Prcić
Salko Križevac
Selma Škoro
Alzira Maljić
Aida Kvrgić
Amra Akšamović
Elma Ćerimagić
Lejla Delalić
Meho Macić
Selma Pita
Bego Muminović
Meliha Alibašić
Mubina Islamović
Sabaheta Ćeman
Siniša Mujabašić
Fuad Tanković
Nejra Čampara
Adisa Kurtović
Mirnesa Demir
Sabina Karović
Virđina Talović Sjeničaku
Lejla Fetahagić-Hrapović
Adila Hamzić- Kapetanović
Mirza Mahmutović
Samir Ćatović
Dino Gledo
PREDMET

B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
Engleski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Njemački jezik
Njemački jezik
Njemački jezik
Matematika; Fizika
Fizika; Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Informatika
Tehnička kultura; O. tehnike
Tehnička kultura
Tehnička kultura
Informatika
Informatika
Informatika; Osnovi tehnike
Historija
Historija
Geografija
Geografija; Društvo
Geografija
Islamska vjeronauka
Islamska vjeronauka
Islamska vjeronauka
Katolički vjeronauk
Građansko obrazovanje
D/K/R
Hemija
Kultura življenja
Biologija
Biologija; ZŽS
Muzička kultura
Likovna kulutra
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Tjelesni i zdravstveni odgoj

Tjelesni i zdravstveni odgoj
RAZRED
IX-2
VIII-4
VII-1
VI-1
___
___
VI-6
___
VII-3
VIII-5
V-5
___
V-1
IX-1
___
V-6
VII-2
___
V-7
VI-4
___
___
___
___
VII-4
VI-3
VI-2
IX-5
___
IX-4
___
___
___
V-2
VIII-2
VIII-1
___
___
___
___
VIII-3
___
VI-5
___
VII-5
___
V-4
IX-3
___

 

POMOĆNO OSOBLJE

Munib Guska
Mensud Pitić
Hasan Hrgić
Zijo Čaušević
Šefika Bojičić
Samra Nazdrajić
Sadija Gazibara
Senija Hasanović
Emira Karić
Fatima Kurtić
Nura Ždero
Sabira Raonić
Enisa Šikalo
Safija Čampara
Mirsada Demir
Šemsa Čerkez