UPOSLENICI


UPRAVA ŠKOLE

Muamer Tinjak
Rasija Ibrahimović
Marija Vajdec
Amra Čeligija
Naida Kurtović
Indira Hadžihasanović


Direktor škole
Pomoćnik direktora
Pedagog - psiholog
Socijalni radnik
Sekretar
Bibliotekar


 

RAZREDNA
NASTAVA


NASTAVNIK
Amina Hodžić- Trubljanin

Arnela Mandra
Azemina Pitić- Malkić
Amra Karišik
Indira Gušo
Nadža Uzunović
Edina Vražalica
Lejla Andelija
Samira Kudić
Lejla Karajčić
Sanela Džuho
Amela Ahmethodžić
Nermina Šišić
Sabina Vatreš
Sanela Polutak
Ajla Džubur
Sanela Mulaosmanović
Emina Čamdžić
Danijela Krtalić
Irma Smajić
Amina Delić- Zimić
Ferida Brezac
Merima Simić
Sanela Rizvo
Naida GadžoRAZRED
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
III-1
III-2
III-3
III-4
III-5
III-6
IV-1
IV-2
IV-3
IV-4
IV-5
IV-6
V-1
V-3
     

PREDMETNA
NASTAVA


NASTAVNIK

Nermina Dedić
Elmedina Biber
Amira Piknjač
Amila Begić
Amra Magoda
Mujesira Gredić
Samira Velić
Ehlimana Imamović
Armina Lutvica
Admir Šehić
Dina Vučkić
Amra Štukan
Sanela Avdagić
Selma Karačić- Nasufović
Arnela Crnica
Šehzada Jašarević
Selma Škoro
Salko Križevac
Alzira Maljić
Almedina Šehić
Lejla Karahodžić
Elma Ćerimagić
Elvira Muminović-Karić
Bego Muminović
Semina Vileš-Šipo
Mirsada Memić
Meliha Alibašić
Mubina Islamović
Ivana Radman
Adisa Kurtović
Sabina Karović
Suada Muslić
Lejla Fetahagić-Hrapović
Adila Hamzić- Kapetanović
Jasmin Tahmaz
Samir Ćatović
Alma Jakić
PREDMET

B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
Engleski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Njemački jezik
Njemački jezik
Fizika; Matematika
Fizika; Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Tehnička kultura
Tehničkia kultura
Informatika
Informatika; Osnovi tehnike
Građansko obrazovanje
Historija
Historija
Geografija
Geografija
Geografija
Islamska vjeronauka
Islamska vjeronauka
Katolički vjeronauk
Hemija; Kultura življenja
Biologija
Biologija
Muzička kultura
Likovna kulutra
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Tjelesni i zdravstveni odgoj

Tjelesni i zdravstveni odgoj
RAZRED
VIII-4
VI-3
___
V-2
VI-4
V-4
VII-2
VIII-2
___
VI-1
IX-2
___
VII-1
___
___
___
IX-1
VII-4
___
___
___
VII-3
___
VIII-1
___
___
___
IX-4
___
VIII-3
VI-2
___
VII-5
V-5
___
IX-3


 

POMOĆNO OSOBLJE

Munib Guska
Mensud Pitić
Hasan Hrgić
Zijo Čaušević
Šefika Bojičić
Naza Hajdarević
Sadija Gazibara
Senija Hasanović
Emira Karić
Fatima Kurtić
Nura Ždero
Sabira Raonić
Enisa Šikalo
Samra Nazdrajić
Šemsa Čerkez