UPOSLENICI


UPRAVA ŠKOLE

Rasija Ibrahimović
Bego MuminovićDirektor škole
Pomoćnik direktora


STRUČNI SARADNICI

Marija Vajdec
Amra Čeligija
Ajfa Čičkušić
Indira Hadžihasanović


Pedagog - psiholog
Socijalni radnik
Sekretar
Bibliotekar


 

RAZREDNA
NASTAVA


NASTAVNIK
Naida Gadžo
Sanela Polutak
Ajla Džubur
Sabina Vatreš
Amela Ahmethodžić
Sanela Mulaosmanović
Ferida Brezac
Merima Simić
Nermina Šišić
Elvira Redžić
Emina Muminović
Danijela Krtalić
Senada Mršo
Admira Trle
Arnela Mandra
Mirnesa Moćević
Amra Karišik
Aida K. Čampara
Nadža Uzunović
Edina Vražalica
Selma B. Altumbabić
Samira Kudić
Lejla Karajčić
Sanela Džuho
Amina Delić Zimić
Enisa Kuduz
Indira GušoRAZRED
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
II-6
II-7
III-1
III-2
III-3
III-4
III-5
III-6
IV-1
IV-2
IV-3
IV-4
IV-5
___
___
___
     

PREDMETNA
NASTAVA


NASTAVNIK

Nermina Dedić
Elmedina Biber
Amira Piknjač
Amila Begić
Amra Magoda
Edita Uglješa
Samira Velić
Ehlimana Imamović
Selma Veljan
Admir Šehić
Dina Vučkić
Amra Kalender
Sanela Avdagić
Sejdo Mirvić
Šehzada Jašarević
Arnela Crnica
Adisa Ćosović
Alma Babić
Salko Križevac
Alzira Maljić
Melisa Bektić
Amra Akšamović
Senad Hota
Elma Ćerimagić
Amar Tabaković
Meho Macić
Mirsada Memić
Semina Vileš-Šipo
Meliha Alibašić
Mubina Islamović
Sabaheta Ćeman
Siniša Mujabašić
Adisa Kurtović
Sabina Karović
Virđina Talović Sjeničaku
Lejla Fetahagić-Hrapović
Adila Hamzić- Kapetanović
Jasmin Tahmaz
Samir Ćatović
Dino Gledo
PREDMET

B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
Engleski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Njemački jezik
Njemački jezik
Matematika
Fizika
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika, informatika
Tehnička kultura
Tehnička kultura
Informatika
Informatika; Osnovi tehnike
Informatika; Osnovi tehnike
Građansko obrazovanje
Historija
Historija
Geografija
Geografija
Geografija
Islamska vjeronauka
Islamska vjeronauka
Islamska vjeronauka
Katolički vjeronauk
Hemija; Kultura življenja
Biologija
Biologija
Muzička kultura
Likovna kulutra
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Tjelesni i zdravstveni odgoj

Tjelesni i zdravstveni odgoj
RAZRED
VI-2
VIII-3
IX-3
VII-2
VIII-4
V-4
IX-2
V-5
___
VIII-1
VI-1
VII-1
IX-1
___
VII-4
___
___
___
IX-4
VII-3
VI-5
___
___
VI-4
___
___
___
___
V-2
V-1
___
___
V-3
VIII-2
___
IX-5
VII-5
___
VI-3
___

 

POMOĆNO OSOBLJE

Munib Guska
Mensud Pitić
Hasan Hrgić
Zijo Čaušević
Šefika Bojičić
Naza Hajdarević
Sadija Gazibara
Senija Hasanović
Emira Karić
Fatima Kurtić
Nura Ždero
Sabira Raonić
Enisa Šikalo
Safija Čampara
Šemsa Čerkez