UPOSLENICI


UPRAVA ŠKOLE

Amina Delić- Zimić
-Direktor škole
Pomoćnik direktora


STRUČNI SARADNICI

Marija Vajdec
Nermana Šorlija
Amra Čeligija
Ajfa Čičkušić
Indira Hadžihasanović


Pedagog - psiholog
Pedagog
Socijalni radnik
Sekretar
Bibliotekar


 

RAZREDNA
NASTAVA


NASTAVNIK
Arnela Mandra
Mirnesa Moćević
Amina H. Trubljanin
Nadža Uzunović
Amra Karišik
Aida K.Čampara
Selma Altumbabić
Indira Gušo
Edina Vražalica
Samira Omerkić
Lejla Karajčić
Sanela Džuho
Naida Gadžo
Sanela Polutak
Ajla Džubur
Sabina Vatreš
Amela Ahmethodžić
Sanela Mulaosmanović
Ferida Brezac
Merima Simić
Nermina Šišić
Elvira Redžić
Emina Muminović
Danijela Krtalić
Irma Smajić
Amna Brkan
Admira Trle
Enisa KuduzRAZRED
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
II-6
III-1
III-2
III-3
III-4
III-5
III-6
IV-1
IV-2
IV-3
IV-4
IV-5
IV-6
IV-7
___
___
___
     

PREDMETNA
NASTAVA


NASTAVNIK

Nermina Dedić
Elmedina Biber
Amira Piknjač
Amila Begić
Alma Ćenanović
Amra Magoda
Smira Halebić
Samira Velić
Ehlimana Imamović
Anela Kolar
Vildana Tatlić
Admir Šehić
Dina Vučkić
Emina Strojil
Amra Kalender
Sanela Avdagić
Sejdo Mirvić
Šehzada Jašarević
Arnela Crnica
Indira S. Nikšić
Adisa Ćosović
Suvada Prcić
Salko Križevac
Selma Škoro
Alzira Maljić
Melisa Bektić
Amra Akšamović
Elma Ćerimagić
Lejla Delalić
Meho Macić
Mirsada Memić
Bego Muminović
Meliha Alibašić
Mubina Islamović
Sabaheta Ćeman
Siniša Mujabašić
Adisa Kurtović
Hasena Dudo
Sabina Karović
Virđina Talović Sjeničaku
Lejla Fetahagić-Hrapović
Adila Hamzić- Kapetanović
Mirza Mahmutović
Samir Ćatović
Alma Jakić
PREDMET

B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
Engleski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Njemački jezik
Njemački jezik
Njemački jezik
Matematika; Fizika
Fizika; Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Informatika
Tehnička kultura
Tehnička kultura
Tehnička kultura
Informatika
Informatika; Osnovi tehnike
Informatika; Osnovi tehnike
Historija
Historija
Geografija
Geografija; D/K/R
Geografija
Islamska vjeronauka
Islamska vjeronauka
Islamska vjeronauka
Katolički vjeronauk
Hemija; Kultura življenja
Kultura življenja
Biologija
Biologija
Muzička kultura
Likovna kulutra
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Tjelesni i zdravstveni odgoj

Tjelesni i zdravstveni odgoj
RAZRED
VIII-2
___
VI-1
IX-2
___
V-6
___
VI-3
VII-5
___
___
V-1
VIII-1
___
IX-1
VI-2
___
IX-4
___
___
V-2
___
VI-4
V-3
IX-3
VIII-5
___
VIII-4
___
___
V-4
___
VII-2
VII-1
VII-4
___
VII-3
___
V-5
___
VI-5
IX-5
___
VIII-3
___

 

POMOĆNO OSOBLJE

Munib Guska
Mensud Pitić
Hasan Hrgić
Zijo Čaušević
Šefika Bojičić
Naza Hajdarević
Sadija Gazibara
Senija Hasanović
Emira Karić
Fatima Kurtić
Nura Ždero
Sabira Raonić
Enisa Šikalo
Safija Čampara
Amela Turulja
Šemsa Čerkez