UPOSLENICI


UPRAVA ŠKOLE

Amina Delić- Zimić

Amela Ahmethodžić

Mirsada Memić

 

Direktor škole


Pomoćnik direktora


Pomoćnik direktora


STRUČNI SARADNICI

Marija Vajdec
Bisera Mavrić
Amra Čeligija
Indira Hadžihasanović
Ajfa Čičkušić
Selma Hadžić
Aida Bektešević
Topčagić Mirha
Nermana Šorlija
Senija Tendžo–Botulja
Elvira Husić-Jusić
Kenan Musić
Meliha Ganić-Lepić
Aida Arnautović
Hasena Dudo
Anisa Sporišević
Sabina Đuderija


Pedagog - psiholog
Psiholog
Socijalni radnik
Bibliotekar
Sekretar
Logoped-mobilni stručni tim
Psiholog-mobilni stručni tim
Edukator/rehabilitator-defektolog
Asistent u odjeljenju
Asistent u odjeljenju
Asistent u odjeljenju
Asistent u odjeljenju
Asistent u odjeljenju
Asistent u odjeljenju
Asistent u odjeljenju
Asistent u odjeljenju
Asistent u odjeljenju


 

RAZREDNA
NASTAVA


NASTAVNIK
Naida Gadžo
Sanela Polutak
Ajla Džubur
Sabina Vatreš
Irma Smajić
Sanela Mulaosmanović
Ferida Brezac
Merima Simić
Elvira Redžić
Admira Trle
Emina Muminović
Danijela Krtalić
Enisa Kuduz
Arnela Mandra
Mirnesa Moćević
Amina H. Trubljanin
Nadža Uzunović
Amra Karišik
Aida K. Čampara
Selma Altumbabić
Indira Gušo
Edina Vražalica
Adela Sejdić
Lejla Karajčić
Sanela Džuho
Lejla Bitići
Nermina Šišić
Amela IbrahimagićRAZRED
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
II-6
II-7
III-1
III-2
III-3
III-4
III-5
III-6
IV-1
IV-2
IV-3
IV-4
IV-5
IV-6
___
V-3
V-6
     

PREDMETNA
NASTAVA


NASTAVNIK

Nermina Dedić
Elmedina Biber
Amira Piknjač
Amila Begić
Alma Ćenanović
Edina Ramović
Amra Magoda
Smira Halebić
Samira Velić
Ehlimana Imamović
Anela Kolar
Lejla Hurem
Admir Šehić
Dina Vučkić
Altijana Vražalica
Amra Kalender
Sanela Avdagić
Senada Idrizović
Šehzada Jašarević
Zekija Hanjalić
Nezira Šemić
Suzana Milidrag
Adisa Ćosović
Suvada Prcić
Salko Križevac
Hajra Fazlić
Alzira Maljić
Amil Pribinja
Melisa Bektić
Elma Ćerimagić
Lejla Delalić
Meho Macić
Selma Pita
Bego Muminović
Meliha Alibašić
Mubina Islamović
Sabaheta Ćeman
Fuad Tanković
Adnan Smajović
Adisa Kurtović
Fatima Mrđinić
Sabina Karović
Virđina Talović Sjeničaku
Lejla Fetahagić-Hrapović
Adila Hamzić- Kapetanović
Mirza Mahmutović
Samir Ćatović
Dino Gledo
PREDMET

B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
Engleski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Njemački jezik
Njemački jezik
Njemački jezik
Matematika
Fizika; Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Fizika
Informatika
Tehnička kultura; O. tehnike
Tehnička kultura
Tehnička kultura
Informatika
Informatika
Informatika
Historija
Historija; D/K/R
Geografija
Geografija; Društvo
Geografija
Islamska vjeronauka
Islamska vjeronauka
Islamska vjeronauka
Građansko o.; D/K/R
Zdravi životni stilovi
Hemija
Kultura življenja
Biologija
Biologija
Muzička kultura
Likovna kulutra
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Tjelesni i zdravstveni odgoj

Tjelesni i zdravstveni odgoj
RAZRED
V-1
IX-4
VIII-1
___
VI-3
___
VII-6
V-4
VIII-3
IX-5
VI-5
___
VI-1
V-2
___
VI-6
VIII-2
___
VI-7
VII-1
___
VII-4
___
VIII-5
VIII-4
___
VII-2
___
___
VII-3
___
___
___
VI-2
IX-2
IX-1
___
___
___
IX-3
___
VII-5
___
___
___
VI-4
V-5
___

 

POMOĆNO OSOBLJE

Munib Guska
Mensud Pitić
Hasan Hrgić
Zijo Čaušević
Šefika Bojičić
Samra Nazdrajić
Sadija Gazibara
Emira Karić
Fatima Kurtić
Nura Ždero
Sabira Raonić
Enisa Šikalo
Safija Čampara
Mirsada Demir
Senada Zuko
Šemsa Čerkez