UPOSLENICI


UPRAVA ŠKOLE

Rasija Ibrahimović
Bego MuminovićDirektor škole
Pomoćnik direktora


STRUČNI SARADNICI

Marija Vajdec
Amra Čeligija
Ajfa Čičkušić
Indira Hadžihasanović


Pedagog - psiholog
Socijalni radnik
Sekretar
Bibliotekar


 

RAZREDNA
NASTAVA


NASTAVNIK
Selma Altumbabić
Indira Gušo
Edina Vražalica
Samira Kudić
Lejla Karajčić
Sanela Džuho
Naida Gadžo
Sanela Polutak
Ajla Džubur
Sabina Vatreš
Amela Ahmethodžić
Sanela Mulaosmanović
Ferida Brezac
Merima Simić
Nermina Šišić
Elvira Redžić
Emira Smailbegović
Danijela Krtalić
Irma Smajić
Amina H. Trubljanin
Arnela Mandra
Mirnesa Moćević
Amra Karišik
Aida K. Čampara
Nadža Uzunović
Amina Delić Zimić
Admira Trle
Enisa KuduzRAZRED
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
II-6
III-1
II-2
III-3
III-4
III-5
III-6
III-7
IV-1
IV-2
IV-3
IV-4
IV-5
IV-6
___
___
___
     

PREDMETNA
NASTAVA


NASTAVNIK

Nermina Dedić
Elmedina Biber
Amira Piknjač
Amila Begić
Alma Ćenanović
Amra Magoda
Smira Halebić
Samira Velić
Ehlimana Imamović
Anela Kolar
Admir Šehić
Dina Vučkić
Emina Strojil
Amra Kalender
Sanela Avdagić
Suzana Milidrag
Sejdo Mirvić
Šehzada Jašarević
Arnela Crnica
Adisa Ćosović
Suvada Prcić
Salko Križevac
Alzira Maljić
Melisa Bektić
Amra Akšamović
Elma Ćerimagić
Lejla Delalić
Meho Macić
Mirsada Memić
Samira Šehić
Meliha Alibašić
Mubina Islamović
Sabaheta Ćeman
Siniša Mujabašić
Adisa Kurtović
Hasena Dudo
Sabina Karović
Virđina Talović Sjeničaku
Lejla Fetahagić-Hrapović
Adila Hamzić- Kapetanović
Jasmin Tahmaz
Samir Ćatović
Kenan Olovčić
PREDMET

B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
Engleski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Njemački jezik
Njemački jezik
Njemački jezik
Matematika
Fizika
Fizika
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika, informatika
Tehnička kultura
Tehnička kultura
Informatika
Informatika; Osnovi tehnike
Informatika; Osnovi tehnike
Historija
Historija
Geografija
Društvo/Kultura/Religija
Geografija
Islamska vjeronauka
Islamska vjeronauka
Islamska vjeronauka
Katolički vjeronauk
Hemija; Kultura življenja
Kultura življenja
Biologija
Biologija
Muzička kultura
Likovna kulutra
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Tjelesni i zdravstveni odgoj

Tjelesni i zdravstveni odgoj
RAZRED
VII-2
X-3
V-1
VIII-2
___
IX-4
___
V-3
VI-5
___
IX-1
VII-1
___
VIII-1
V-2
___
___
VIII-4
___
___
___
V-4
VIII-3
VII-5
___
VII-4
___
___
___
___
VI-2
VI-1
VI-4
___
VI-3
___
IX-2
___
V-5
VIII-5
___
VII-3
___

 

POMOĆNO OSOBLJE

Munib Guska
Mensud Pitić
Hasan Hrgić
Zijo Čaušević
Šefika Bojičić
Naza Hajdarević
Sadija Gazibara
Senija Hasanović
Emira Karić
Fatima Kurtić
Nura Ždero
Sabira Raonić
Enisa Šikalo
Safija Čampara
Šemsa Čerkez