UPOSLENICI


UPRAVA ŠKOLE

Rasija Ibrahimović
Bego MuminovićDirektor škole
Pomoćnik direktora


STRUČNI SARADNICI

Marija Vajdec
Amra Čeligija
Ajfa Čičkušić
Indira Hadžihasanović


Pedagog - psiholog
Socijalni radnik
Sekretar
Bibliotekar


 

RAZREDNA
NASTAVA


NASTAVNIK
Ferida Brezac

Merima Simić
Nermina Šišić
Elvira Redžić
Emina Muminović
Danijela Krtalić
Irma Smajić
Amina Hodžić- Trubljanin
Arnela Mandra
Mirnesa Moćević
Amra Karišik
Indira Gušo
Nadža Uzunović
Edina Vražalica
Selma B. Altumbabić
Samira Kudić
Lejla Karajčić
Sanela Džuho
Amela Ahmethodžić
Naida Gadžo
Sabina Vatreš
Sanela Polutak
Ajla Džubur
Sanela Mulaosmanović
Selma Dupovac
Amina Delić- ZimićRAZRED
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
II-6
III-1
III-2
III-3
III-4
III-5
IV-1
IV-2
IV-3
IV-4
IV-5
IV-6
V-2
V-4
     

PREDMETNA
NASTAVA


NASTAVNIK

Nermina Dedić
Elmedina Biber
Amira Piknjač
Amila Begić
Nedim Hastor
Amra Magoda
Senada Modic
Samira Velić
Ehlimana Imamović
Emira Šahić
Admir Šehić
Dina Vučkić
Amra Kalender
Sanela Avdagić
Sejdo Mirvić
Šehzada Jašarević
Adisa Ćosović
Selma Škoro
Salko Križevac
Alzira Maljić
Melisa Bektić
Aldin Kozić
Elma Ćerimagić
Amar Tabaković
Miron Šnur
Bego Muminović
Semina Vileš-Šipo
Mirsada Muslić
Meliha Alibašić
Mubina Islamović
Sabaheta Ćeman
Siniša Mujabašić
Adisa Kurtović
Sabina Karović
Arnela Ramadanović
Lejla Fetahagić-Hrapović
Adila Hamzić- Kapetanović
Jasmin Tahmaz
Samir Ćatović
Kenan Olovčić
PREDMET

B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
B/H/S jezik i književnost
Engleski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Njemački jezik
Njemački jezik
Fizika; Matematika
Fizika; Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Tehnička kultura
Tehnička kultura
Informatika
Informatika; Osnovi tehnike
Građansko obrazovanje
Historija
Historija
Geografija
Geografija
Geografija
Geografija
Islamska vjeronauka
Islamska vjeronauka
Islamska vjeronauka
Katolički vjeronauk
Hemija; Kultura življenja
Biologija
Biologija
Muzička kultura
Likovna kulutra
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Tjelesni i zdravstveni odgoj

Tjelesni i zdravstveni odgoj
RAZRED
IX-4
VII-3
VIII-3
VI-2
___
VII-4
___
VIII-2
IX-2
___
VII-1
V-1
___
VIII-1
___
VI-4
___
VI-1
VIII-4
VI-3
V-5
___
___
___
___
IX-1
___
___
___
___
___
___
IX-3
VII-2
___
VIII-5
VI-5
___
V-3
___

 

POMOĆNO OSOBLJE

Munib Guska
Mensud Pitić
Hasan Hrgić
Zijo Čaušević
Šefika Bojičić
Naza Hajdarević
Sadija Gazibara
Senija Hasanović
Emira Karić
Fatima Kurtić
Nura Ždero
Sabira Raonić
Enisa Šikalo
Safija Čampara
Šemsa Čerkez