PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak  namijenjen je učenicima nižih razreda osnovne škole.  Dopunjava brigu porodice o djeci i zadovoljava potrebu za slobodnim vremenom i učenjem djece.
 1. U okviru produženog boravka organizira se redovna prehrana
  djece, aktivan i pasivan odmor, rekreacija poslije nastave kao i slobodno
  vrijeme za individualnu razonodu učenika.
 2. Učenici se osamostaljuju za pisanje domaćih zadataka uče se toleranciji i
  komunikaciji, a učitelj voditelj pruža stručnu pomoć u učenju raznim
  diferenciranim oblicima rada.
 3. Produženi boravak pruža djeci i porodici organiziran program u cilju
  potpunog psihofizickog razvoja djeteta.
 4. Osim pisanja zadaće i učenja, učenici u produženom boravku
  zadovoljavaju svoje specifične potrebe. Tu se prije svega misli na igru i
  zajedničko druženje u cilju što bolje socijalizacije učenika ali i prevencije
  nepoželjnih oblika ponašanja.
 5. Uz vodstvo učitelja učenici razvijaju svoje kreativne sposobnosti kroz likovno, muzičko i sportsko područje.
 6. Tokom školske godine učenici i voditelj produženog boravka u suradnji s
  razrednim učiteljem sudjeluju u mnogim aktivnostima.

  Radno vrijeme produženog boravka 7.00-17.00


  ORGANIZACIJA RADA U PRODUŽENOM BORAVKU
 7. Učenje (zadaća), vježbanje i pomaganje jedni - drugima.
 8. Užina
 9. Ručak
 10. Igra
 11. SIobodno organizirano vrijeme ( sport, muzika, plese, recitacije, isl.)
 12. Aktivnosti, diskusije, razgovori o trenutno aktuelnim problemima. Npr.kako spriječiti nepoželjne oblike ponašanja.


  JEZIČKO I KULTURNO - UMJETNIČKO PODRUČJE
 13. Vježbe govorenja i slušanja
 14. Didaktičke igre
 15. Rješavanje zagonetki i rebusa
 16. Čitanje dječijih časopisa
 17. Slušanje muzike
 18. Pjevanje