SEKCIJE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Dječije rukotvorine
Kreativna radionica
Mali hor
Kreativna radionica
Novinarska sekcija
Hor
Pjesma i ples
Kreativna pozornica
Bibliotekarska sekcija
Recitatorska sekcija
Dramsko- recitatorska sekcija
Dramska sekcija
Ritmička sekcija
Mali recitatori
Likovna sekcija
Ritmička sekcija
Literarna sekcija
Literarna sekcija
Informatička sekcija
Mladi informatičari
Tehnička sekcija
Saobraćajna sekcija
Digitalna fotografija- video
Modelarsko- maketarska sekcija
Tenis
Fudbalska sekcija
Košarkaška sekcija
Planinarsko- geografska sekcija
Klub mladih istraživača tradicije I
Klub mladih istraživača tradicije II
Ekološka sekcija
Likovna sekcija
CIVITAS
Historijska sekcija
Prva pomoć
NUS
Naida Gadžo
Elvira Redžić
Ajla Džubur
Sanela Mulaosmanović
Amira Piknjač
Lejla Fetahagić- Hrapović
Emina M., Danijela K. i Irma S.
Merima Simić
Indira Hadžihasanović
Ferida Brezac
Nermina Dedić i Amila Begić
Selma B. Altumbabić i Indira Gušo
Samira Omerkić i Edina Vražalica
Lejla Karajčić i Sanela Džuho
Nermina Šišić
Sanela Polutak
Sabina Vatreš
Elmedina Biber i Alma Ćenanović
Alzira Maljić
Melisa Bektić
Salko Križevac
Selma Škoro
Amra Akšamović
Suvada Prcić
Samir Ćatović
Alma Jakić
Mirza Mahmutović
Samira Šehić
Meliha Alibašić
Mubina Islamović
Sabina Karović i Amela Ahmethodžić
Adila Hamzić- Kapetanović
Mirsada Memić
Elma Ćerimagić
Virđina T. Sjeničaku
Ajla Šačić- Husić