SEKCIJE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Hor
Ritmička sekcija
Mali hor
Likovna sekcija
Dječije rukotvorine
Mali hor
Recitatorska sekcija
Dramska sekcija
Kreativna pozornica
Kreativna radionica
Bibliotekarska sekcija
Literarno- ritmička sekcija
Likovna sekcija
Klub malih čitalaca
Klub malih kreativaca
Svijet mašte
Pjesma i ples
Novinarska sekcija
Historijska sekcija
Geografsko- planinarska sekcija
Dramsko – recitatorska sekcija
Dramsko- recitatorska sekcija
Literarna sekcija
Recitatorska sekcija
Informatička sekcija
Informatička sekcija
Tehnička sekcija
Saobraćajna sekcija
Odbojkaška sekcija
Fudbalska sekcija
Košarkaška sekcija
English club
Klub mladih istraživača tradicije I
Klub mladih istraživača tradicije II
Ekološka sekcija
Hemijska sekcija
Prva pomoć
Liga Trezvenjaka
Lejla Fetahagić – Hrapović
Sanela Polutak
Ajla Džubur
Adila Hamzić - Kapetanović
Naida Gadžo
Nermina Šišić
Ferida Brezac
Elvira Redžić
Merima Simić
Mulaosmanović S. i Ahmethodzić A.
Indira Hadžihasanović
Nadža Uzunović i Aida Kapetanović
Arnela Mandra
Amra Karišik i Irma Smajić
Mirnesa Moćević
Amina Hodžić-Trubljanin
Danijela Krtalić i Emira Smailbegović
Amira Piknjač
Elma Ćerimagić
Samira Šehić
Nermina Dedić i Amila Begić
Admira Trle i Enisa Kuduz
Elmedina Biber
Sabina Vatreš
Alzira Maljić
Melisa Bektić
Salko Križevac
Amra Akšamović
Samir Ćatović
Kenan Olovčić
Kenan Olovčić
Samira Velić
Meliha Alibašić
Mubina Islamović
Sabina Karović
Adisa Kurtović
Virđina T. Sjeničaku
Mirnesa Demir