SEKCIJE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Ritmička sekcija
Ritmička sekcija
Mali hor
Likovna radionica
Recitatorska sekcija
Recitatorska sekcija
Evropa u školi
Čuvari narodnog blaga
Mali teatar
Dramsko- recitatorska sekcija
Dramsko- recitatorska sekcija
Novinarska sekcija
Likovno- goranska sekcija
Klub malih istraživača tradicije II
Historijska sekcija
Planinarsko- geografska sekcija
Hor
Bibliotekarska sekcija
Književna sekcija
Klub mladih istraživača tradicije I
Dramska sekcija
Geografska sekcija
Saobraćajna sekcija
Školska saobraćajna patrola
Informatička sekcija I
Informatička sekcija II
Tehnička sekcija
Prva pomoć
Liga trezvenjaka
Odbojkaška sekcija
Fudbalska sekcija
Košarkaška sekcija
Ekološka sekcija
CIVITAS
NUS
Mali istraživači

D. Krtalić, E. Čamdžić, I. Smajić
Sanela Polutak
Ajla Džubur
Sanela Mulaosmanović
Sabina Vatreš
Ferida Brezac
Lejla Karajčić, Sanela Džuho
Amina Delić-Zimić
S. Kudić, E. Vražalica, L. Andelija
Merima Simić
Elmedina Biber, Amila Begić
Nermina Dedić
Adila Hamzić- Kapetanović
Mubina Islamović
Elma Ćerimagić
Bego Muminović
Lejla Fetahagić- Hrapović
Indira Hadžihasanović
Naida Gadžo
Meliha Alibašić
Sanela Rizvo
Mirsada Memić
Selma Škoro
Selma Škoro
Almedina Šehić
Alzira Maljić
Salko Križevac
Sabina Karović
Suada Muslić
Samir Ćatović
Alma Jakić
Jasmin Tahmaz
Sabina Karović, Suada Muslić
Lejla Karahodžić
Adisa Kurtović
Nermina Šišić, Amela Ahmethodžić