SEKCIJE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
English club
Kreativna radionica
English club
Folklor
Novinarska sekcija
Hor
Recitatorska sekcija
Mali kreativci
Bibliotekarska sekcija
Recitatorska sekcija
Dramsko- recitatorska sekcija
Mali matematičari
Klub malih čitalaca
Mali likovnjaci
Likovna sekcija
Dramsko- recitatorska sekcija
Literarna sekcija
Školska saobraćajna patrola
Informatička sekcija
Mali Informatičari
Tehnička sekcija
Saobraćajna sekcija
Šah sekcija
Robotika
Odbojkaška sekcija
Dramsko- recitatorska sekcija
Košarkaška sekcija
Edukativna radionica
Mali istraživači
Mali kreativci
Ekološka sekcija
Likovna sekcija
Šareni svijet
Historijska sekcija
Prva pomoć
Lejla Hurem
Danijela Krtalić
Samira Halebić
Amra Čeligija i Sanela Mulaosmanović
Amira Piknjač
Lejla Fetahagić- Hrapović
Merima Simić
Arnela M. Trnka i Amina H. Trubljanin
Indira Hadžihasanović
Indira Bašić i Selma B. Altumbabić
Nermina Dedić i Amila Begić
Elvira Redžić
Emina Muminović i Amra Karišik
Edina Vražalica i Amila Zvizdić
Lejla Karajčić i Sanela Džuho
Nadža Uzunović i Mirnesa Moćević
Alma Ćenanović i Edina Ramović
Hajra Fazlić
Alzira Maljić
Melisa Bektić
Salko Križevac
Suvada Prcić
Bego Muminović
Hajra Fazlić
Samir Ćatović
Ferida Brezac
Mirza Mahmutović
Nermina Šišić i Amela Ibrahimagić
Enisa Kuduz
Aida Čampara
Sabina Karović i Amela Ahmethodžić
Adila Hamzić- Kapetanović
Admira Trle
Elma Ćerimagić
Virđina T. Sjeničaku