SEKCIJE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Pišemo priče
Klub malih čitalaca
English club
Kreativna radionica
Novinarska sekcija
Hor
Recitatorska sekcija
Mali kreativci
Bibliotekarska sekcija
Recitatorska sekcija
Dramsko- recitatorska sekcija
Dramsko- recitatorska sekcija
Ritmička sekcija
Mali likovnjaci
Likovna sekcija
Ritmika i ples
Literarna sekcija
Literarna sekcija
Informatička sekcija
Informatička sekcija
Tehnička sekcija
Saobraćajna sekcija
Streljaštvo
Modelarsko- maketarska sekcija
Odbojkaška sekcija
Fudbalska sekcija
Košarkaška sekcija
Planinarsko- geografska sekcija
Klub mladih istraživača tradicije I
Klub mladih istraživača tradicije II
Ekološka sekcija
Likovna sekcija
CIVITAS
Historijska sekcija
Prva pomoć
NUS
Vrijedne ruke
Naida Gadžo
Amra Karišik
Lejla Hurem
Sanela Mulaosmanović
Amira Piknjač
Lejla Fetahagić- Hrapović
Aida K.Čampara
Arnela M. Trnka i Amina H. Trubljanin
Indira Hadžihasanović
Amela Ibrahimagić
Nermina Dedić i Elmedina Biber
Nadža Uzunović i Mirnesa Moćević
Samira Omerkić i Edina Vražalica
Edina Vražalica
Lejla Karajčić i Sanela Džuho
Sanela Polutak i Ajla Džubur
Sabina Vatreš
Lejla Karačić- Bešić i Alma Ćenanović
Alzira Maljić
Aida Kvrgić
Salko Križevac
Selma Škoro
Bego Muminović
Suvada Prcić
Samir Ćatović
Dino Gedo
Mirza Mahmutović
Bego Muminović
Meliha Alibašić
Mubina Islamović
Sabina Karović i Amela Ahmethodžić
Adila Hamzić- Kapetanović
Fuad Tanković
Elma Ćerimagić
Virđina T. Sjeničaku
Dino Gledo
Mirnesa Demir