SEKCIJE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Hor
Dramsko – recitatorska sekcija
Bibliotekarska sekcija
Čarobne ideje
Klub mladih istraživača tradicije I
Historijska sekcija
Klub mladih istraživača tradicije II
Ritmička sekcija
Mali likovnjaci
Dramska sekcija
Recitatorska sekcija
Novinarska sekcija
Svijet mašte
Likovno – goranska sekcija
Informatička sekcija – micro:bit tim
Ekologija i zdravlje
Saobračajna sekcija
Školska saobračajna patrola
Tehnička sekcija
Informatička sekcija
Odbojkaška sekcija
Fudbalska sekcija
Košarkaška sekcija
Streljačka sekcija
NUS
Planinarsko – geografska sekcija
Prva pomoć
Literarna sekcija
Dramsko – recitatorska sekcija
Likovna sekcija
Klub mladih čitalaca
Pjesma i ples
Likovna sekcija
Lejla Fetahagić – Hrapović
Nermina Dedić i Amila Begić
Indira Hadžihasanović
Naida Gadžo i Amela Ahmethodžić
Meliha Alibašić
Elma Ćerimagić
Mubina Islamović
Selma B. Altunbabić
Samira Kudić i Edina Vražalica
Sanela Rizvo
Sabina Vatreš
Amira Piknjač
A. Mandra, A. H.Trubljanin i S. Mršo
Adila Hamzić - Kapetanović
Alzira Maljić
Sabina Karović
Selma Škoro
Amra Akšamović
Salko Križevac
Almedina Šehić
Samir Ćatović
Adnan Smajović
Jasmin Tahmaz
Adnan Smajović
Adisa Kurtović
Bego Muminović
Arnela Ramadanović
Elmedina Biber
Indira Gušo i Nadža Uzunović
Lejla Karajčić i Sanela Džuho
Amra Karišik
Ajla Džubur i Sanela Polutak
Sanela Mulaosmanović