VRIJEME JE ZA EKO ŠKOLE


Oglas

OŠ „Aleksa Šantić“ će od 2020. do 2022. godine učestvovati u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska. Od ukupno 87 aplikacija ( 61 iz osnovnih i 27 iz srednjih škola) i na osnovu osmišljenog kriterija za bodovanje škola je osvojila 99 bodova, od ukupno 100. Certifikacijski mehanizam Eko škola u BiH je metodologija koja opisuje korake i aktivnosti koje škole treba da implementiraju da bi postale Eko škole. Osnovni cilj Certificiranog mehanizma Eko škola u BiH je uključiti očuvanje okoliša/životne sredine na principima održivog razvoja u rad odgojno-obrazovnih institucija u BiH, preko implementacije aktivnosti koje će uvesti vidljive promjene stavova i ponašanja u svakodnevnom životu i radu učenika/ica i uposlenika/ica škole, ali i šire društvene zajednice. Certifikacijski mehanizam Eko škola ohrabruje škole i mlade da se aktivno uključe u zaštitu okoliša /životne sredine u svom okruženju. Promjena počinje u učionici, proširuje se na cijelu školu i na kraju dolazi u zajednicu. Eko škola je idealan način da škole krenu putem kojim će ići ka poboljšanju okoliša/životne sredine kako u školi tako i u lokalnoj zajednici, dok u isto vrijeme imaju pozitivan uticaj na živote mladih, njihovih porodica, školskog osoblja, lokalnu vlast te građane i građanke. Školama će biti dodijeljen priručnik za ispunjavanje neophodnih uslova za dobijanje certifikata te priručnik s modulima o okolišnim/ekološkim jedinicma za osnovne i srednje škole što će omogućiti školama da napreduju i razvijaju se u ovoj oblasti.

 

 

Mart
02.

PRONAĐIMO ZAJEDNO RJEŠENJE: „PLANETA JE NAŠE DVORIŠTE!“

U sklopu projekta "Misli o prirodi!," koji finansira Švedska, a implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Udruženje "Resursni Aarhus centar u BiH," kao novi Eko HUB Sarajevo organizovao je takmičenje za učenike osnovnih škola u sklopu inicijative: "Pronađimo zajedno rješenja: Planeta je naše dvorište!" Učenicima-takmičarima osnovnih škola pružila se prilika da osmislile rješenja za zbrinjavanje i odlaganje otpada koji nastaje u njihovim školama. Učenica OŠ „Aleksa Šantić“ Hena Ahmetspahić je osmislila i kroz prezentaciju opisala praktično rješenje unaprjeđenja zbrinjavanja otpada, gdje bi učenici kroz aktivnosti na sekciji za recikliranje od otpada pravili nove, korisne predmete. Na osnovu ocjena stručnog žirija i glasa javnosti učenica je osvojila prvo mjestu i kao prvoplasirana dobila vrijednu nagradu, mobitel.

Udruženje AARHUS centar u BiH

Galerija...

 

 

Mart
02.

POŠUMLJAVANJE DIJELA PARKA – ŠUME MOJMILO

OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska. Certifikacijski mehanizam Eko škola ohrabruje škole i mlade da se aktivno uključe u zaštitu okoliša/životne sredine u svom okruženju. U povodu Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, Općina Novi Grad Sarajevo je organizovala pošumljavanje dijela parka – šume Mojmilo. U ovoj aktivnosti učestvovali su učenici OŠ „Aleksa Šantić“, zajedno sa članovima udruženja “Oaza“. Učenici naše škole su dali svoj doprinos u očuvanju i zaštiti životne sredine, te obogaćivanju šumskog fonda.

Galerija...

 

 

Feb.
22.

RECIKLAŽA NIJE GNJAVAŽA

U osnovnoj školi "Aleksa Šantić" već dugi niz godina jedna od stalnih aktivnosti je prikupljanje i odvajanje starog papira. I ove godine učenicu su nastavili akciju prikupljanja ambalažnog otpada, papira i PET ambalaže. Članovi Ekološke sekcije otpad sortiraju i prodaju Papir servisu. Novac koji se zaradi od prodaje prikupljenog papira, utroši se za potrebe uređenja školskog dvorišta. U okviru realizacije projekta „Misli o prirodi!“kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska jedna od planiranih aktivnosti škole je i da se poboljša upravljanje otpadom.

Galerija...

 

 

Feb.
04.

NASTAVNICI OŠ„ALEKSA ŠANTIĆ“ PRISUSTVOVALI PROMOCIJI PRIRUČNIKA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE „ EKOŠKOLOGIJA“

Priručnik je prezentovala autorica Smilja Mrđa 4.2.2021. na online treningu u organizaciji Centra za promociju civilnog društva. Priručnik je kreiran kroz program Certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH, a koji djeluje u okviru projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva uz finansijsku podršku Švedske. Priručnik za osnovne i srednje škole u BiH „Ekoškologija“ kreiran je za osnovne i srednje škole s ciljem da pruži podršku u radu svim nastavnicima/icama koji se bave pitanjima zaštite okoliša ili žele da u svoj rad uključe okolišne teme.

Priručnik EKOŠKOLOGIJA

Galerija...

 

 

Jan.
25.

RADIONICA ZA EKO ŠKOLE SA PODRUČJA EKO HUBA SARAJEVO

U okviru projekta „Misli o prirodi!“, kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska održana je dvodnevna radionica (20. i 21. januar) na kojoj su učestvovali i predstavnici OŠ „Aleksa Šantić“. Prvog dana radionice prezentiran je Priručnik za implementaciju Certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH, kako ga koristiti, te različiti primjeri neophodnih alata za implementiranje samog Akcionog eko plana. Škole su se upoznale i sa radom Eko HUBa iz Sarajeva i mogućnostima saradnje s njim. Drugog dana predstavnicima/icama škola je predstavljen način kako započeti i kreirati Akcioni eko plan škole.

Galerija...

 

 

Dec.
20.

PREDSTAVNICI OŠ“ALEKSA ŠANTIĆ“ PREUZELI PAKETE SA DEZINFEKCIONIM SREDSTVIMA

Realizacijom projektnih aktivnosti u programu Eko škola u okviru projekta “Misli o prirodi!” kojeg imlementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska 10. decembra 2020. godine škole koje su pod okriljem Eko HUB Sarajevo preuzele su pakete sa dezinfekcionim sredstvima koji će pomoći u borbi protiv korona virusa. Centar za promociju civilnog društva (CPCD) je kao podršku nastavnicima OŠ „Aleksa Šantić“ poklonio priručnik „Kako koristiti novu tehnologiju u nastavnom procesu“, koji je nastao kao odgovor na trenutnu situaciju. Priručnik sadrži mnoštvo savjeta, prijedloga i detaljnih opisa koji će pomoći u vođenju online nastave.

Galerija...

 

 

Dec.
16.

VRIJEME JE ZA EKO ŠKOLE „MISLI O PRIRODI!“

OŠ „Aleksa Šantić“ će učestvovati u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska. Od ukupno 87 aplikacija ( 61 iz osnovnih i 27 iz srednjih škola) i na osnovu osmišljenog kriterija za bodovanje škola je osvojila 99 bodova, od ukupno 100.

Galerija...

Fokus

Oslobođenje