VRIJEME JE ZA EKO ŠKOLE - „MISLI O PRIRODI!“


Oglas

OŠ „Aleksa Šantić“ će od 2021. do 2022. godine učestvovati u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska. Od ukupno 87 aplikacija ( 61 iz osnovnih i 27 iz srednjih škola) i na osnovu osmišljenog kriterija za bodovanje škola je osvojila 99 bodova, od ukupno 100. Certifikacijski mehanizam Eko škola u BiH je metodologija koja opisuje korake i aktivnosti koje škole treba da implementiraju da bi postale Eko škole. Osnovni cilj Certificiranog mehanizma Eko škola u BiH je uključiti očuvanje okoliša/životne sredine na principima održivog razvoja u rad odgojno-obrazovnih institucija u BiH, preko implementacije aktivnosti koje će uvesti vidljive promjene stavova i ponašanja u svakodnevnom životu i radu učenika/ica i uposlenika/ica škole, ali i šire društvene zajednice. Certifikacijski mehanizam Eko škola ohrabruje škole i mlade da se aktivno uključe u zaštitu okoliša /životne sredine u svom okruženju. Promjena počinje u učionici, proširuje se na cijelu školu i na kraju dolazi u zajednicu. Eko škola je idealan način da škole krenu putem kojim će ići ka poboljšanju okoliša/životne sredine kako u školi tako i u lokalnoj zajednici, dok u isto vrijeme imaju pozitivan uticaj na živote mladih, njihovih porodica, školskog osoblja, lokalnu vlast te građane i građanke. Školama će biti dodijeljen priručnik za ispunjavanje neophodnih uslova za dobijanje certifikata te priručnik s modulima o okolišnim/ekološkim jedinicma za osnovne i srednje škole što će omogućiti školama da napreduju i razvijaju se u ovoj oblasti.

Akcioni eko plan škole

 

Dec.
29.

POSJETA ZEMALJSKOM MUZEJU

Učenici 5. razreda 29.12.2021. godine, u okviru studijske posjete predviđene GPP škole, posjetili su Zemaljski muzej u Sarajevu uz poštivanje epidemioloških mjera. Učenici su u muzeju posjetili historijski, etnološki i prirodni odjel gdje su mogli vidjeti značajno kulturno- historijsko naslijeđe naše domovine, stil gradnje, narodnu nošnju, običaje i tradiciju stanovništva BiH kao i bogastvo biljnog i životinjskog svijeta u BiH. Posjetom Zemaljskom muzeju učenici su bolje upoznali našu domovinu. U okviru realizacije projekta „Misli o prirodi!“ kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska jedna od planiranih aktivnosti škole je integracija okolišnih tema u realizaciji redovnih nastavnih sati i/ili vannastavnih aktivnosti.

Galerija...

 

 

Dec.
25.

EDUKATIVNO RECIKLAŽNO IGRALIŠTE „3 R“

OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projektu „Misli o prirodi!“. Jedna od planiranih aktivnosti jeste izgradnja tematskog, edukativnog reciklažnog igrališta. Igralište će biti prilagođeno svim uzrastima i kroz razne kreativne igre i radionice učenici će se educirati o značaju reciklaže. Planiramo da predmete koje ne koristimo vraćamo u ponovnu upotrebu izradom kreativnih igara koje će obogatiti naše edukativno reciklažno igralište „3 R“. Polako smo počeli sa izradom, da bi na dan otvaranja bilo sve spremno. U okviru realizacije projekta „Misli o prirodi!“ kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska jedna od planiranih aktivnosti škole je i da se poboljša upravljanje otpadom.

Galerija...

 

 

 

Dec.
22.

RAZVIJANJE SPRETNOSTI KROZ IGRU

OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projektu „Misli o prirodi!“. Jedna od planiranih aktivnosti jeste izgradnja tematskog, edukativnog reciklažnog igrališta. Igralište će biti prilagođeno svim uzrastima i kroz razne kreativne igre i radionice učenici će se educirati o značaju reciklaže. Jedan dio sredstava koja su planirana projektom “Misli o prirodi!” usmjerili smo za nabavku konstruktivnih igri, 2 diska za ravnotežu, zidnu vodilicu krokodil i igru spretnosti - nabacivanje prstena. Didaktička sredstva su prilagođena učenicima svih uzrasta. Bez obzira na to koliko vremena djeca provode u prirodi ili na treningu, trebaju ga iskoristiti na najbolji mogući način. Dječjoj mašti nema kraja, moramo je samo potaknuti, te smo zbog toga nabavili zabavne, edukativne i takmičarske igre za djecu. U okviru realizacije projekta „Misli o prirodi!“ kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska jedna od planiranih aktivnosti škole je i da se poboljša upravljanje otpadom.

Galerija...

 

 

 

Dec.
21.

SVE ŠTO ZADESI ŠUMU I VODI, ZADESIT ĆE I ČOVJEKA!

U proteklom period učenici III – 5 dosta vremena su posvetili istraživanju i razgovoru o značaju šume i voda za sva živa bića. Posebnu pažnju su posvetili zaštiti prirodnog bogatstva našeg zavičaja. Na kraju svih realizovanih aktivnosti, istakli su poruku o kojoj treba svi da razmislimo : SVE ŠTO ZADESI ŠUMU I VODU, ZADESIT ĆE I ČOVJEKA! U okviru realizacije projekta „Misli o prirodi!“ kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska jedna od planiranih aktivnosti škole je integracija okolišnih tema u realizaciji redovnih nastavnih sati i/ili vannastavnih aktivnosti.

Galerija...

 

 

Dec.
18.

EDUKATIVNO RECIKLAŽNO IGRALIŠTE

OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projektu „Misli o prirodi!“. Jedna od planiranih aktivnosti jeste izgradnja tematskog, edukativnog reciklažnog igrališta. Igralište će biti prilagođeno svim uzrastima i kroz razne kreativne igre i radionice učenici će se educirati o značaju reciklaže. Zahvaljujući upornosti CPCD i domaru Mensi Pitiću pronašli smo izvođača radova. Početkom decembra, u skladu sa vremenskim prilikama počeli su radovi: priprema i iskop zemlje za temeljnu traku ograde; nabavka, dovoz i ugradnja betona u temeljnu traku ograde i ugradnja panelne ograde. U okviru realizacije projekta „Misli o prirodi!“ kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska jedna od planiranih aktivnosti škole je i da se poboljša upravljanje otpadom. /span>

Galerija...

 

 

Dec.
17.

MALA RAJA I EKOLOGIJA

U okviru realizacije projekta „Misli o prirodi!“ kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska jedna od planiranih aktivnosti škole je integracija okolišnih tema u realizaciji redovnih nastavnih sati i/ili vannastavnih aktivnosti.

Galerija...

 

 

Dec.
16.

DJECO I MLADI, O RECIKAŽI SE RADI!

U OŠ "Aleksa Šantić" već dugi niz godina jedna od stalnih aktivnosti je prikupljanje i odvajanje starog papira. I ove godine učenici su odgovorni i vode računa o pravilnom sortiranju i odvajanju otpada. U periodu od februara do novembra 2021. godinu prikupili smo jednu tonu papira koju smo predali Papir servisu. U okviru realizacije projekta „Misli o prirodi!“ kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska jedna od planiranih aktivnosti škole je i da se poboljša upravljanje otpadom.

Galerija...

 

 

Dec.
16.

EE OTPAD

Učenici VII i VIII razreda u sklopu časova biologije i Ekološke sekcije vrijedno prikupljaju EE otpad, koji planiramo predati Zeos eko sistemu u mjesecu januaru. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola, kojeg provodi Centar za promociju civilnog društva u okviru projekta „Misli o prirodi!“ koji finansira Švedska. Jedna od projektnih aktivnosti našeg Akcionog eko plana jeste unapređenje upravljanja otpadom. Zahvaljujući saradnji sa ovlaštenim opereterom za zbrinjavanja EE otpada ZEOS eko sistem d.o.o. i postavljene su dvije mreže za prikupljanje EE otpada u školskim prostorijama.

Galerija...

 

 

Dec.
16.

OBOGAĆIVANJE ŠKOLSKOG DVORIŠTA SADNICAMA

Naše školsko dvorište je bogatije za 5 sadnica (2 pitoma kestena, jedan orah i 2 šljive) i to zahvaljujući vrijednim učenicima koji učestvuju u akciji prikupljanja papira. Papir servis otkupljuje papir od naše škole i dio novčanih sredstava, usmjerili smo na kupovinu sadnica za naše školsko dvorište. Domar naše škole Menso Pitić preuzeo je na sebe i naručio sadnice, i iste je posadio u školsko dvorište. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

 

Dec.
03.

LISTOPADNA ŠUMA

Učenici VIII- 1 razreda su na času biologije ilustrativnim prikazom predstavili ekosistem listopadne šume. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

 

Nov.
18.

BILJNI SVIJET U ŠKOLSKOM DVORIŠTU

Članovi Ekološke sekcije su zajedno s nastavnicom biologije istražili biljni svijet u školskom dvorištu i napravili popis biljaka koji će učenicima pomoći da se upoznaju sa osnovnim karakteristikama biljaka. Plakat sa osnovnim informacijama o biljkama postavljen je u školsko dvorište na eko- info tablu. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

 

 

Nov.
13.

UREĐENJE ŠKOSLKOG DVORIŠTA NA MOJMILU

Jesen je godišnje doba koje obilježavaju i radovi u dvorištu. Tokom jeseni u cvjetnjaku svoj životni ciklus završavaju jednogodišnje cvjetnice. Sa svih jednogodišnjih cvjetnica potrebno je sakupiti sjeme i ukloniti zaostali biljni materijal. Sa višegodišnjih vrsta ukloniti precvjetale cvjetove, osušene grane, obaviti rezidbu vrsta koje zahtijevaju takav vid brige. Očistiti travnjak od opalog lišće. Na ružama uraditi sanitarnu rezidbu, zaštitu od bolesti i od smrzavanja. O svemu ovome, u područnoj školi na Mojmilu, brinu naše Sadija, Fatima I Nevzeta. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

 

 

Nov.
13.

EKO PATROLE

OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

 

Nov.
04.

RADOVI MALIH UMJETNIKA

U okviru realizacije projekta „Misli o prirodi!“ kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska jedna od planiranih aktivnosti škole je integracija okolišnih tema u realizaciji redovnih nastavnih sati i/ili vannastavnih aktivnosti. Zahvaljujemo se učiteljicama Elviri Redžić, Merimi Simić i Nermini Šišić na dostavljenim fotografijama učeničkih radova.

Galerija...

 

 

Nov.
03.

HRANILICE ZA PTICE

Briga o pticama posebno je važna tokom zimskog perioda i dobro će im doći hranilice koje su napravili učenici V-6 razreda na časovima Likovne kulture. Likovnu kulturu u V-6 razredu predaje učiteljica Enisa Kuduz. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

 

Nov.
03.

OBOGAĆIVANJE ŠKOLSKOG DVORIŠTA NOVIM SADNICAMA

Školsko dvorište je bogatije za još jedan ružičnjak koji će ukrasiti i uljepšati okruženje u kojima učenici borave. Vrijedni domari naše škole Menso i Munib, su pripremili i prekopali podlogu za sadnju ruža, a pomoću kopačice usitnili zemljište. Zahvaljujući kompostiranju, zemlji u koju su posadili ruže dodali su humus. U školsko dvorište posadili su i dvije sadnice oraha, o kojima će se brinuti članovi Ekološke sekcije zajedno sa nastavnicom i domari. Sadnice ruža i kopačica donirane su od strane CPCD. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

Video...

 

 

Nov.
03.

DJECO I MLADI, O RECIKAŽI SE RADI!

U OŠ "Aleksa Šantić" već dugi niz godina jedna od stalnih aktivnosti je prikupljanje i odvajanje starog papira. Od početka školske godine učenici su se aktivno uključili u akciju „Djeco i mladi, o reciklaži se radi!“ i kod kuće sortirali otpad i papir za reciklažu donijeli u školu. Prikupljeni papir predat je Papir servisu. U akciju su se uključili svi učenici, a najveću količinu papira prikupili su učenici VII i VIII razreda na časovima biologije. Učenici područne škole na Mojmilu su u prethodnom periodu predali prikupljeni papir Papir servisu. Veliku zahvalnost dugujemo i roditeljima učenika i učenica koji su se uključili u akciju i dali svoj doprinos. U okviru realizacije projekta „Misli o prirodi!“ kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska jedna od planiranih aktivnosti škole je i da se poboljša upravljanje otpadom.

Galerija...

 

 

Nov.
02.

HRANILICE ZA PTICE

Briga o pticama posebno je važna tokom zimskog perioda i dobro će im doći hranilice koje su napravili učenici V-6 razreda na časovima Likovne kulture. Likovnu kulturu u V-6 razredu predaje učiteljica Enisa Kuduz. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

 

Okt.
31.

„MAKEOVER“ ZA UKRASE U ŠKOLSKOM DVORIŠTU

OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska. U septembru i oktobru od strane CPCD isporučeni su materijali za farbanje. Članovi Ekološke sekcije zajedno s nastavnicom su iskoristili sunčano vrijeme u mjesecu oktobru i pomoću farbi osvježili, a sa sadolinom zaštitili ukrase u školskom dvorištu. Ulješali su i kućice za ptice koje su izradili učenici i ofarbali ih intenzivnijim, upadljivim bojama. Ukoliko nam vremenske prilike dozvole, potrudit ćemo se da zaštitimo i osvježimo sve ukrasne predmete i ogradu u školskom dvorištu, a ukoliko ne, aktivnosti planiramo nastaviti s prvim sunčanim danima.

Galerija...

 

 

Okt.
29.

ČUVAJ OKOLINU – NE BACAJ!

Učenici VIII razreda na časovima biologije su se aktivno uključili i učestvuju u uređenju školskog dvorišta. Učenici su prilikom čišćenja zelenih površina od smeća, nažalost imali više posla nego su na to navikli kada je u pitanju školsko dvorište. Zbog pauze od godinu dana i velikog broja učenika koji pohađaju OŠ „Aleksa Šantić“ povremeno se pojave pojedinci koji nesavjesno i namjerno bacaju smeće u školsko dvorište. Ekološka sekcija i eko patrole će u narednom periodu aktivno da se uključe i upozoravaju pojedince. Cilj nam je svima isti, čista i lijepa okolina u kojoj boravimo, a pojedinci će morati da mijenaju navike i da smeće bacaju u kante koje su predviđene za to. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

 

Okt.
29.

EKOLOKI U POSJETI NAŠIM MALIŠANIMA

Eko maskota naše škole, Ekoloki, posjetila je naše najmlađe u područnoj školi na Mojmilu. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

 

Okt.
29.

JESEN 2021.

Jesen je godišnje doba kada naši vrijedni učenici skupljaju lišće na zelenim površinama u školskom dvorištu. Uklanjanje i pravilno odlanjanje opalog lišća (kompostiranje) je neophodno da bi se travi tokom zimskom perioda obezbijedile dovoljne količine Sunčeve svjetlosti i kisika, a procesom reciklaže biljnog otpada dobit ćemo kvalitetan humus i popraviti kvalitet tla u školskom dvorištu. Učenici VIII razreda na časovima biologije su se aktivno uključili i učestvuju u uređenju školskog dvorišta, čišćenju zelenih površina od opalog lišća, suhih grana i pripremanju zelenih površina za zimu. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

 

Okt.
29.

PRIPREMANJE RUŽA ZA ZIMSKO MIROVANJE

Članovi Ekološke sekcije su zajedno sa domarom Mensom i nastavnicom biologije počeli sa pripremanjem biljaka i sadnica ruža za zimsko mirovanje. Zahvaljujući donaciji CPCD, makaze za orezivanje ruža i kopačica su uveliko olakšale da se sadnice ruža pripreme za zimu. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

 

Okt.
22.

„MISLI O PRIRODI!“

OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska. Aktivnosti planirane Akcionim eko planom zahtijevaju i određena finansijska sredstva za nabavku potrebnog materijala, alata, sadnica. U septembru i oktobru isporučeni su materijali za farbanje, alati za rad u školskom dvorištu (makaze za ruže, kopačica), građevinski materijal, panel ograda, sadnice ruža. U zavisnosti od vremenskih uslova dostavljeni materijal će se u toku školske 2021/ 2022. godine iskoristiti za aktivnosti koje su planirane Akcionim eko planom.

Galerija...

 

 

Okt.
21.

UREĐENJE TERASE I CVJETNJAKA NA MOJMILU

Učenici i uposlenici područne škole na Mojmilu su uredili terasu i cvjetnjak, i učinili da prostor u kojem borave učenici bude još ljepši. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

 

Okt.
20.

KRALJICA VOĆA- JABUKA

Jabuka je najkompletnije voće u ljudskoj prehrani, jer sadrži gotovo sve što ljudski organizam treba. Ona pripada porodici ruža. Od drveta jabuke izrađuju se "čarobni štapići". Danas imamo preko 8000 sorti jabuka. Posebnu pažnju ovoj najzdravijoj voćnoj vrsti posvetili su učenici III 5 i III 6. Kroz organizaciju i realizaciju sportske, muzičke i likovne aktivnosti, te "zdrave" užine, obilježili su Svjetski dan jabuka. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

Video...

 

 

Okt.
19.

HRANILICE ZA PTICE

Briga o pticama posebno je važna tokom zimskog perioda, pa će im dobro doći hranilice za ptice koje su napravili članovi sekcije Kreativna radionica. Tokom hladnijih dana učenici naše škole brinut će se o pticama stanaricama i voditi računa da imaju dovoljno hrane. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

 

Okt.
18.

MLADI EKOLOZI

Mladi ekolozi, učenici OŠ „Aleksa Šantić“ u područnoj školi na Mojmilu su obogatili i ukrasili cvjetnjak sadnicama ruža, koje su dio donacije CPCD u okviru projekta „Misli o prirodi!“. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska

Galerija...

 

 

 

Okt.
14.

GOSTOVANJE U EMISIJI EKO SRIJEDA NA RADIJU M

Učenice OŠ „Aleksa Šantić“ Hena Ahmetspahić i Nadja Delić su zajedno s nastavnicom Sabinom Karović u emisiji Eko srijeda, koja se emituje na Radiju M, predstavile aktivnosti i eko projekte koji se realizuju u školi. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

Radio emisija...

 

 

 

Okt.
13.

PRIKUPLJANJE EE OTPADA

U OŠ „Aleksa Šantić“ učenici su zajedno sa svojim nastavnicima počeli sa prikupljanjem EE otpada u saradnji sa ZEOS eko- sistemom. Ukoliko se sa EE otpadom postupa nepravilno, mnoge tvari koje sadrži mogu biti štetne za okoliš. Od velikog je znčaja da se EE otpad odvaja od komunalnog i ostalih vrsta otpada, i zatim zbrinjava na ekološki prihvatljiv način. E-otpad su različiti stari ili pokvareni uređaji koji su radili na struju ili baterije, koji se puno češće nakon upotrebe bacaju umjesto da se recikliraju. Tu spadaju uređaji od velikih kućanskih aparata poput veš mašina, šporeta, mašina za sušenje, klima, frižidera, pa do malih aparata poput fenova, miksera, IT opreme, kompjutera, alata, uključujući plinske (štedne) sijalice. Međunarodni dan e-otpada obilježava se 14. oktobra. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

 

Okt.
13.

KUĆICE ZA PTICE

Briga o pticama posebno je važna tokom zimskog perioda, pa će im dobro doći kućice za ptice koje su napravili učenici OŠ „Aleksa Šantić“. Kućice su još u izradi, a zatim planiramo da ih postavimo u školsko dvorište i olakšamo pticama stanaricama da lakše podnesu hladnije vrijeme i dočekaju toplije dane. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

 

Okt.
10.

EKO MASKOTA

U prostorije škole ušetao je naš drug Eko maskota i biće zaštitni znak naše Eko škole. Pomoći će nam da unaprijedimo i popularizujemo vrijednosti i važnosti ekološki prihvatljivog ponašanja. U narednom periodu učenici će osmisliti i ime maskote. Ime maskote treba biti originalno, upečatljivo i usklađeno sa vizuelnim identitetom maskote. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

 

Okt.
04.

DAN ZAŠTITE ŽIVOTINJA

4. oktobra obilježava se Svjetski dan zaštite životinja. Ova gotovo stoljeće duga tradicija podsjeća nas da se prema životinjama odnosimo s dostojanstvom koje zaslužuju. Učenici naše škole su nas obradovali sa fotografijama svojih ljubimaca. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

 

 

Sept.
28.

RADOVI UČENIKA OŠ „ALEKSA ŠANTIĆ“ U ČASOPISU VODA I MI

Radovi učenika naše škole, objavljeni su u časopisu Voda i mi, kojeg izdaje Agencija za vodno područje rijeke Save. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

 

Sept.
28.

ZNAČAJ BILJAKA

OUčenici IV4 razreda zajedno sa svojom učiteljicom Elvirom Redžić na zanimljiv način su se upoznali o značaju biljaka u životu čovjeka. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

Sept.
17.

BRINI O OKOLIŠU - RECIKLIRAJ – PROFITIRAJ!

OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola, kojeg provodi Centar za promociju civilnog društva u okviru projekta „Misli o prirodi!“ koji finansira Švedska. Jedna od projektnih aktivnosti našeg Akcionog eko plana jeste unapređenje upravljanja otpadom. Učenici će kroz edukaciju i igru naučiti o važnosti pravilnog odlaganja i zbrinjavanja EE otpada. Zahvaljujući saradnji sa ovlaštenim opereterom za zbrinjavanja EE otpada ZEOS eko sistem d.o.o. i susretljivim uposlenicima u našu školu su postavljene dvije mreže za prikupljanje EE otpada.

Galerija...

 

 

Juni
23.

AKCIJA UREĐENJA ŠKOLSKOG DVORIŠTA OŠ “ALEKSA ŠANTIĆ“

OŠ “Aleksa Šantić” od 2005. godine nosi naziv Ekoškola. Predanim radom učenika i osoblja škole status je potvrđen i 2010. godine, te i danas sa ponosom nose ovaj naziv.Učenici i uposlenici škole žive ekološki, vodeći se ekokodeksom Živi ekološki, priroda moli. U periodu od 2021. do 2022. godine OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska. Jedna od oblasti unapređenja u okviru projekta „Misli o prirodi!“ je i školsko dvorište. Zbog veličine dvorišta neophodno je redovno održavanje u koje su aktivno uključeni učenici i svi uposlenici škole.Na raspustu je organizovana akcija uređenja školskog dvorišta, u kojoj su učestvovali domari, higijeničarke, uprava škole, asistentice u nastavi, bibliotekarka, učiteljice, nastavnici i nastavnice. Ova akcija uređenja i čišćenja školskog dvorišta doprinijet će ljepšem ambijentu za učenje i rad učenika. U akciji uređenja školskog dvorišta veliku podršku i pomoć su nam pružili uposlenici KJKP Rad na čelu sa gospodinom Fahrudinom Tinjakom.

Galerija...

TV prilog...

 

 

Juni
05.

SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA I DAN EKO ŠKOLE

U istom danu kada se obilježava Svjetski dan zaštite životne sredine, učenici OŠ „Aleksa Šantić“ slave i obilježavaju Dan eko škole. Učenici su kroz eko radionice, sadnju cvijeća, pjesmu i poruke o prirodi poručili svijetu “MISLITE NA NAŠU BUDUĆNOST”. OŠ „Aleksa Šantić“ u ovoj i u narednoj školskoj godini učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska. Osnovni cilj Certificiranog mehanizma Eko škola u BiH je uključiti očuvanje okoliša/životne sredine na principima održivog razvoja u rad odgojno-obrazovnih institucija u BiH, preko implementacije aktivnosti koje će uvesti vidljive promjene stavova i ponašanja u svakodnevnom životu i radu učenika/ica i uposlenika/ica škole, ali i šire društvene zajednice.

Galerija...

fokus.ba...

Video...

krupljani.ba...

 

 

Juni
03.

POSJETA SPORTSKO-REKREATIVNOM CENTRU AJDINOVIĆI

Učenici II1 i učiteljica Naida Gadžo

„Realizirali smo jednodnevni izlet u Sportsko rekreativni centar Ajdinovići. Tom prilikom smo vidjeli i upoznali različite vrste životinja i saznali o njihovim karakteristikama, staništu, načinu života i ishrani. Uočili smo karakteristike staništa šume. Razgovarali o osobenostima biljnog i životinjskog svijeta u šumi, kao i o karakteristikama nežive prirode - voda, tlo, zrak. Razgovarali o značaju zaštite okoline i zašto je važno održavati okolinu čistom. Ponovili smo naučene pjesmice tematski povezane. Bavili smo se sportskim aktivnostima.“ OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

 

Juni
02.

JEŽEVA KUĆICA

Učenici II1 razreda zajedno sa svojom učiteljicom Naidom Gadžo su na zanimljiv način obradili lektiru Ježeva kućica i ponovili osobine šumskih životinja, te osobine šume kao staništa. Krenuli su iz učionice, tražili putokaze, rješavajući zagonetke odgonetali šumske životinje i slijedili tragove tih životinja. Razlikovali su tragove životinja i razgovarali o njihovim osobinama. Tako su došli do Ježurkine kućice, gdje nas je i dočekao slavni junak naše basne. Ježurka Ježić nas je pozvao u svoj skromni dom, te smo s njim razgovarali o pročitanom djelu. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

 

Maj
31.

SVJETSKI DAN BEZ DUHANSKOG DIMA

Od 1988. godine, usvajanjem Rezolucije WHA 42.19 donesena je odluka o obilježavanju 31. maja kao Svjetskog dana bez duhanskog dima. Od tada, svake godine na ovaj datum, zemlje članice Svjetske zdravstvene organizacije ujedinjene su u obilježavanju Svjetskog dana bez duhanskog dima, s ciljem fokusiranja pažnje relevantnim ustanovama, civilnom društvu i građanima na pandemiju pušenja u svijetu, koje godišnje uzrokuje 8 milijuna smrtnih slučajeva uslijed aktivnog pušenja i 1,2 milijuna smrtnih slučajeva uslijed pasivnog pušenja. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

Video...

 

 

Maj
30.

POSADI CVIJET ZA BOLJI SVIJET

Učenici III6 i III7 razreda su uredili školsko dvorište područne škole na Mojmilu. Zajedno sa sa svojim učiteljicama su uljepšali školski prostor sadnjom cvijeća. Mali školarci su prethodno očistili prostor i pripremili tlo za sadnju raznovrsnog cvijeća i učinili prostor u kojem borave još ljepšim. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

 

 

Maj
29.

RECIKLIRAJ PROFITITAJ!

U OŠ "Aleksa Šantić" već dugi niz godina jedna od stalnih aktivnosti je prikupljanje i odvajanje starog papira. Učenici, roditelji i uposlenici naše škole su tokom cijele školske godine aktivno uključeni u akciju prikupljanja papira. Kante i mreže za pravilno odlaganje otpada školi je donirao Ekopak. Prikupljeni papir prodajemo Papir servisu i od novca kupujemo cvijeće, alat ili materijal koji je potreban za uređenje školskog dvorišta. U okviru realizacije projekta „Misli o prirodi!“kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska jedna od planiranih aktivnosti škole je i da se poboljša upravljanje otpadom.

Galerija...

 

Maj
28.

UREĐENJE ŠKOLSKOG DVORIŠTA I PARKINGA

OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Jedna od oblasti unapređenja u okviru projekta „Misli o prirodi!“ je i školsko dvorište. Vrijedni učenici VII razreda su uredili dio školskog dvorišta, uklonili su pokošenu travu sa travnjaka. Nažalost, veliku količinu smeća (plastične flaše i papirnu ambalažu) očistili su sa obližnjeg parkinga koji je u blizini škole. Ujedno apelujemo i na lokalno stanovništvo da se odgovornije ponašaju prema okolini i da smeće bacaju isključivo u kante koje su za to predviđene. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

 

Maj
28.

EKO KUTAK „MISLI O PRIRODI!“

U prostorijama škole, eko učionici i školskom dvorištu imamo dosta prostora koji su posvećeni ekologiji i eko temama. Jedan kutak u školiposebno ćemo posvetiti realiziranim aktivnostima u toku projekta „Misli o prirodi“. Na uređenju eko kutka vrijedno rade učenici VII-1 razreda koji pohađa i učenica koja je član Eko odbora, te će oni zajedno učestvovati na stalnom ažuriranju podataka. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

 

Maj
26.

UPOZNAJMO SE SA BILJNIM VRSTAMA

U prostorijama OŠ „Aleksa Šantić“ nalazi se veliki broj ukrasnog, sobnom bilja. Mnogi i ne znaju sve nazive biljnih vrsta, pa su vrijedni učenici II razreda sa svojom učiteljicom Amelom izradili info pločice. Info pločice za biljke će nam omogućiti da u svakom trenutku znamo gdje se nalazi pojedina biljka, a ujendo i pomoći da naučimo nazive biljnih vrsta. U narednom periodu planirali smo da u sve saksije sa ukrasnim biljkama postavimo info pločicu sa nazivom vrste, a nakon toga i ploče sa nazivima postavit ćemo i u školsko dvorište u kojem se nalazi veliki broj drvenastih i zeljastih biljaka. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

 

Maj
26.

MEĐUNARODNI DAN PTICA

Vrijedni učenici IV6 razreda obilježili su Međunarodni dan ptica. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Kroz realizaciju nastavnih i vannastavnih aktivnosti, planirano je praćenje eko kalendara, obilježavanje značajnih ekoloških datuma, integracijom ekološnih tema. Na taj način razvijat će se i jačati ekološka svijest, kako djece, tako i svih osoba uključenih u život i rad škole. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

 

Maj
22.

ŠKOLSKO DVORIŠTE

Dvorište i školski vrt OŠ "Aleksa Šantić" poistovjećuju sa oazom, parkom u kojem vlada mir, raskoš i zelenilo. Obogaćeno je brojnim biljnim vrstama. Imamo školski vrt za divljenje i educiranje. On treba da podstiče i njeguje ekološki način razmišljanja mladih, a vrlo često može biti uzor i starijim koji su zaboravili na svoje obaveze i dostojanstvo u ponašanju i odgovornosti prema urbanom prostoru i prirodi općenito. Jedna od oblasti unapređenja u okviru projekta „Misli o prirodi!“ je i školsko dvorište. Vrijedni učenici, pomoćno osoblje i nastavnici redovno učestvuju u aktivnostima uređenja školskog dvorišta. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

Maj
21.

„BUDI DIO RJEŠENJA“

Sve veći broj ljudi širom svijeta zabrinut je kako se čovječanstvo odnosi prema prirodi, zbog čega mijenjaju svoje navike i traže konkretne mjere za zaštitu planete. Ovaj zaključak izveštaja, koji je Economist Intelligence Unit uradio za Svjetsku organizaciju za prirodu (WWF) govori da ljudi shvataju da su ili dio problema ili dio rješenja, kao i da se odlučuju za drugu opciju. Mi smo dio rješenja – slogan ovogodišnjeg Međunarodnog dana biološke su prihvatili i učenici OŠ „Aleksa Šantić“ i ovaj dan su obilježili tako što su ukrasili školsko dvorište sa sadnicama ljekovitog bilja. U školskom dvorišti škole posadili su sadnice lavande, bosioka, majčine dušice, tamjana, nane, ruzmarina i kadulje. Oboljelo stablo vrbe se zbog sigurnosti učenika, uposlenika i roditelja uklonilo iz školskog dvorišta. U panj, koji je ostao, naši vrijedni domari Munib i Menso su dodali zemlju – humus, a prethodno su obradili drvo i pripremili za sadnju. Zemlja - humus je nastala kao rezultat jednogodišnjeg procesa kompostiranja i reciklaže biljnog otpada. Ljekovito bilje koje smo posadili, kupili smo novcem od Papir servisa, koji od naše škole već dugi niz godina otkupljuje papir. A papir su pravilnim odlaganjem i odvajanjem prikupili učenici, roditelji i uposlenici naše škole. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

 

Apr.
29.

MISLIMO UNAPRIJED, DJELUJEMO DANAS!

Štednja energije nam je i obaveza, jer odgovornim ponašanjem čuvamo okoliš i resurse koji su nam dati u zalog, a koje često zbog neznanja i nezainteresovanosti nemilice trošimo. Realizacijom edukativnih radionica, učenici i uposlenici su podučeni modelima ponašanja te oni sami mogu doprinijeti štednji i smanjenju nepotrebnih gubitaka energije. U cilju postizanja energetske efikasnosti u toaletima i hodnicima, unazad nekoliko godina postavljena je automatska kontrola rasvjete.Senzor na pokret je jedan od načina koji se može primijeniti da bi se postigla energetska efikasnost u rasvjetnom sistemu. Ovi sistemi kada registruju pokret, aktiviraju vremensku kontrolu osvjetljenja koja određeni vremenski period drži rasvjetu upaljenom. Kao dodatni podsjetnik za učenike i nastavnike, članovi Ekološke sekcije su u svim prostorijama škole postavili naljepnice sa upozorenjem „Kad ne treba, ugasi!“. Naljepnice koje su postavljene u prostorijama škole, donirala je firma Testingelektro, koja je dugogodišnji prijatelj škole i učestvuje u mnogobrojnim aktivnostima. Jedna od oblasti unapređenja u okviru projekta „Misli o prirodi!“ je i energetska efikasnost. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

 

Apr.
25.

PROLJEĆE U NAŠOJ ŠKOLI

Proljeće je stiglo i u školsko dvorište, a sa njime i sunčani dani. Da bi olakšali rast biljkama i uredili im ljepši dom u školskom dvorištu vrijedno pomoćno osoblje je očistilo ostatke lišća, grana, korova. Ove godine je izostala pomoć učenika, zbog trenutne epidemiološke situacije. Jedna od oblasti unapređenja u okviru projekta „Misli o prirodi!“ je i školsko dvorište. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

 

Apr.
22.

DAN PLANETE ZEMLJE

Dan planeta Zemlje obilježava se 22. aprila kako bi se jačala svijest ljudi prema životnoj sredini.Različitim aktivnostima, učenici naše škole su obilježili Dan planet Zemlje.. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

Video...

Strip...

 

 

Apr.
13.

„MISLI O PRIRODI!“

Učenici OŠ “Aleksa Šantić“ na času Informatike su radili u programu Windows Movie Maker. Učenici su se uključili u projektne aktivnosti i osmislili video kojim ukazuju na značaj očuvanja životne sredine. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Video učenice Ene Nezirović

Video učenika Ariana Kadića

 

 

Apr.
13.

DJECO I MLADI, O RECIKAŽI SE RADI!

U OŠ "Aleksa Šantić" već dugi niz godina jedna od stalnih aktivnosti je prikupljanje i odvajanje starog papira. I ove godine nastavljamo našu akciju. Pozivamo učenike, roditelje, lokalno stanovništvo da se uključi u akciju prikupljanja starog papira. U okviru realizacije projekta „Misli o prirodi!“kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska jedna od planiranih aktivnosti škole je i da se poboljša upravljanje otpadom.

Video...

Galerija...

 

 

Apr.
08.

UPOZNAJTE BILJNI SVIJET NAŠIH PLANINA

Nadija Mušija je učenica 7-2 razreda OŠ „Aleksa Šantić“. Ljubitelj je prirode, i voli da istražuje biljni svijet Bosne i Hercegovine. Pogledajte Nadijin video i upoznajte se sa biljnim vrstama naših planina, Bjelašnice i Visočice. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Video...

 

 

Apr.
07.

SVJETSKI DAN ZDRAVLJA

Učenici OŠ „Aleksa Šantić“ obilježili su Svjetski dan zdravlja, kroz različite školske aktivnosti. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

 

Apr.
07.

SVJETSKI DAN ZDRAVLJA

Svjetski dan zdravlja obilježava se 07.aprila , pod pokroviteljstvomSvjetske zdravstvene organizacije, a ove godine pod jedinstvenim sloganom “Izgradnja pravednijeg, zdravijeg svijeta za sve”. Ovaj dan se obilježava kako bi se izgradila svijest o očuvanju zdravlja. Svjesni smo činjenice da je zdravlje lahko izgubiti, a teško ga je vratiti. Učenici II – 5 su razgovarali o značaju zdravlja i načinima zaštite i brige o zdravlju, te su istakli nekoliko važnih poruka koje žele podijeliti sa svima. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Video...

 

 

Mart
28.

STIŽE NAM PROLJEĆE

Učenici II-6 razreda se raduju prvim danima proljeća i pticama selicama, koje se vraćaju u naše krajeve. Mali kreativci su napravili ptice od vunice. OŠ„Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Galerija...

 

 

 

Mart
23.

„VEŽITE SE, POLIJEĆEMO“

Učenik OŠ „Aleksa Šantić“ Džan Žiga je član Informatičke sekcije. Voli dronove i uživa da svoje slobodno vrijeme iskoristi snimajući prirodne ljepote Bosne i Hercegovine. Učenik se aktivno uključio u projektne aktivnosti „Misli o prirodi!“ i svoje drugare preko svojih snimaka upoznaje sa prirodnim ljepotama naše zemlje. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Video...

 

 

Mart
22.

SVJETSKI DAN VODA

Kroz realizaciju nastavnih i vannastavnih aktivnosti učenici OŠ"Aleksa Šantić" su obilježili Svjetski dan voda. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Kroz realizaciju nastavnih i vannastavnih aktivnosti, planirano je praćenje eko kalendara, obilježavanje značajnih ekoloških datuma, integracijom ekoloških tema. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Video...

Video učenice Ajne Hadžić

Likovni radovi učenika

Galerija...

Strip

Radovi učenika

Radio emisija

 

 

Mart
21.

SVJETSKI DAN ŠUMA

Kroz realizaciju nastavnih i vannastavnih aktivnosti učenici OŠ"Aleksa Šantić" su obilježili Svjetski dan šuma. Obilježavanjem ekoloških datuma učenici će se upoznati o značaju zaštite životne sredine, postaju odgovorniji i razvijaju ljubav prema prirodi. OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Kroz realizaciju nastavnih i vannastavnih aktivnosti, planirano je praćenje eko kalendara, obilježavanje značajnih ekoloških datuma, integracijom ekoloških tema. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

Video...

Galerija...

 

 

Mart
20.

„MISLI O PRIRODI!“

Regionalna glumačka zvijezda Enis Bešlagić uputio je poruku o očuvanju i zaštiti životne sredine i ujedno dao podršku učenicima OŠ „Aleksa Šantić“ u realizaciji svih projektnih, ekoloških aktivnosti. U okviru realizacije projekta „Misli o prirodi!“kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska jedna od planiranih aktivnosti je uključivanje prijatelja škole u projektne aktivnosti.

Video poruka ...

 

 

Mart
19.

KAD SE MALE RUKE SLOŽE

Učenici odjeljenja II 1, vođeni učiteljicom Naidom Gadžo, su u toku mjeseca marta realizovali aktivnosti s okolišnom/ ekološkom problematikom. Aktivnosti su integrirane i realizirane na časovima bosanskog jezika i književnosti, moje okoline i likovne kulture. U aktivnostima je učestvovalo 25 učenika, raspoređenih u dvije grupe, prema kombinovanom modelu nastave, preporučenom prema trenutnoj epidemiološkoj situaciji. Učenici su kroz praktične aktivnosti usvojili sadržaje iz navedenih predmeta i oblasnih tema. Radilo se na razvijanju vještina opažanja i praćenja promjena na biljkama, te uočavanja povezanosti žive i nežive prirode. Učenici su uspješno uzgojili planirane biljne vrste. U okviru realizacije projekta „Misli o prirodi!“ kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska jedna od planiranih aktivnosti škole je integracija okolišnih tema u realizaciji redovnih nastavnih sati i/ili vannastavnih aktivnosti.

Galerija...

 

 

Mart
18.

18. MART - SVJETSKI DAN RECIKLIRANJA

U Osnovnoj školi "Aleksa Šantić" već dugi niz godina jedna od stalnih aktivnosti je prikupljanje i odvajanje starog papira. U proteklom periodu učenici su zajedno sa nastavnicima prikupili 2 020 kg papira. Za količinu papira koju su predali Papir servisu ostvarena je novčana dobit od ukupno 156,40 KM. Plan je da se novac utrošiti na sadnju cvjetnjaka sadnicama vrsta biljaka sa cvjetovima plave boje i ujedno u mjesecu aprilu obilježit ćemo Dan svjesnosti o autizmu. U okviru realizacije projekta „Misli o prirodi!“kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska jedna od planiranih aktivnosti škole je da se poboljša upravljanje otpadom i školsko dvorište obogati biljnim vrstama.

Galerija...

 

 

Mart
16.

EKO KALENDAR ŠKOLE

OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Kroz realizaciju nastavnih i vannastavnih aktivnosti, planirano je praćenje eko kalendara, obilježavanje značajnih ekoloških datuma, integracijom ekološnih tema. Na taj način razvijat će se i jačati ekološka svijest, kako djece, tako i svih osoba uključenih u život i rad škole. Projekat "Misli o prirodi!" implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska.

 

 

 

Mart
02.

PRONAĐIMO ZAJEDNO RJEŠENJE: „PLANETA JE NAŠE DVORIŠTE!“

U sklopu projekta "Misli o prirodi!," koji finansira Švedska, a implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Udruženje "Resursni Aarhus centar u BiH," kao novi Eko HUB Sarajevo organizovao je takmičenje za učenike osnovnih škola u sklopu inicijative: "Pronađimo zajedno rješenja: Planeta je naše dvorište!" Učenicima-takmičarima osnovnih škola pružila se prilika da osmislile rješenja za zbrinjavanje i odlaganje otpada koji nastaje u njihovim školama. Učenica OŠ „Aleksa Šantić“ Hena Ahmetspahić je osmislila i kroz prezentaciju opisala praktično rješenje unaprjeđenja zbrinjavanja otpada, gdje bi učenici kroz aktivnosti na sekciji za recikliranje od otpada pravili nove, korisne predmete. Na osnovu ocjena stručnog žirija i glasa javnosti učenica je osvojila prvo mjestu i kao prvoplasirana dobila vrijednu nagradu, mobitel.

Udruženje AARHUS centar u BiH

Galerija...

 

 

Mart
02.

POŠUMLJAVANJE DIJELA PARKA – ŠUME MOJMILO

OŠ „Aleksa Šantić“ učestvuje u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska. Certifikacijski mehanizam Eko škola ohrabruje škole i mlade da se aktivno uključe u zaštitu okoliša/životne sredine u svom okruženju. U povodu Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, Općina Novi Grad Sarajevo je organizovala pošumljavanje dijela parka – šume Mojmilo. U ovoj aktivnosti učestvovali su učenici OŠ „Aleksa Šantić“, zajedno sa članovima udruženja “Oaza“. Učenici naše škole su dali svoj doprinos u očuvanju i zaštiti životne sredine, te obogaćivanju šumskog fonda.

Galerija...

 

 

Feb.
22.

RECIKLAŽA NIJE GNJAVAŽA

U Osnovnoj školi "Aleksa Šantić" već dugi niz godina jedna od stalnih aktivnosti je prikupljanje i odvajanje starog papira. I ove godine učenicu su nastavili akciju prikupljanja ambalažnog otpada, papira i PET ambalaže. Članovi Ekološke sekcije otpad sortiraju i prodaju Papir servisu. Novac koji se zaradi od prodaje prikupljenog papira, utroši se za potrebe uređenja školskog dvorišta. U okviru realizacije projekta „Misli o prirodi!“kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska jedna od planiranih aktivnosti škole je i da se poboljša upravljanje otpadom.

Galerija...

 

 

Feb.
04.

NASTAVNICI OŠ„ALEKSA ŠANTIĆ“ PRISUSTVOVALI PROMOCIJI PRIRUČNIKA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE „ EKOŠKOLOGIJA“

Priručnik je prezentovala autorica Smilja Mrđa 4.2.2021. na online treningu u organizaciji Centra za promociju civilnog društva. Priručnik je kreiran kroz program Certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH, a koji djeluje u okviru projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva uz finansijsku podršku Švedske. Priručnik za osnovne i srednje škole u BiH „Ekoškologija“ kreiran je za osnovne i srednje škole s ciljem da pruži podršku u radu svim nastavnicima/icama koji se bave pitanjima zaštite okoliša ili žele da u svoj rad uključe okolišne teme.

Priručnik EKOŠKOLOGIJA

Galerija...

 

 

Jan.
25.

RADIONICA ZA EKO ŠKOLE SA PODRUČJA EKO HUBA SARAJEVO

U okviru projekta „Misli o prirodi!“, kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska održana je dvodnevna radionica (20. i 21. januar) na kojoj su učestvovali i predstavnici OŠ „Aleksa Šantić“. Prvog dana radionice prezentiran je Priručnik za implementaciju Certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH, kako ga koristiti, te različiti primjeri neophodnih alata za implementiranje samog Akcionog eko plana. Škole su se upoznale i sa radom Eko HUBa iz Sarajeva i mogućnostima saradnje s njim. Drugog dana predstavnicima/icama škola je predstavljen način kako započeti i kreirati Akcioni eko plan škole.

Galerija...

 

 

Dec.
20.

PREDSTAVNICI OŠ“ALEKSA ŠANTIĆ“ PREUZELI PAKETE SA DEZINFEKCIONIM SREDSTVIMA

Realizacijom projektnih aktivnosti u programu Eko škola u okviru projekta “Misli o prirodi!” kojeg imlementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska 10. decembra 2020. godine škole koje su pod okriljem Eko HUB Sarajevo preuzele su pakete sa dezinfekcionim sredstvima koji će pomoći u borbi protiv korona virusa. Centar za promociju civilnog društva (CPCD) je kao podršku nastavnicima OŠ „Aleksa Šantić“ poklonio priručnik „Kako koristiti novu tehnologiju u nastavnom procesu“, koji je nastao kao odgovor na trenutnu situaciju. Priručnik sadrži mnoštvo savjeta, prijedloga i detaljnih opisa koji će pomoći u vođenju online nastave.

Galerija...

 

 

Dec.
16.

VRIJEME JE ZA EKO ŠKOLE „MISLI O PRIRODI!“

OŠ „Aleksa Šantić“ će učestvovati u programu Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Projekat implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska. Od ukupno 87 aplikacija ( 61 iz osnovnih i 27 iz srednjih škola) i na osnovu osmišljenog kriterija za bodovanje škola je osvojila 99 bodova, od ukupno 100.

Galerija...

Fokus

Oslobođenje