NOVOSTI

 

Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana

Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika

Protokol o postupanju škole u situacijama nasilja

Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u BiH

Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom

Pedagoški standardi normativi za osnovnu školu

Pravilnik o ishrani

Pravilnik o izboru direktora osnovne škole

Pravilnik o inkluziji

Pravilnik o izmjenam pravilnika o izboru imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola

Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno- obrazovne podrške i stručnog tretmana

Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja, logorovanja, društveno- korisnog rada i škole u prirodi

Pravilnik o primjeni informacionog sistema EMIS u osnovnim i srednjim školama u KS

Pravilnik o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnoj školi

Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika

Pravilnik o izboru nadležnostima i radu školskih odbora osnovnih škola KS

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o ekskurzijama

Pravilnik o nostrifikaciji, ekvivalenciji inostranih svjedodžbi

Pravilnik o ocjenjivanju odgajatelja i nastavnika

Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije

Pravilnik sa kriterijama za prijem radnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama u KS

Pravilnik o izboru, nadležnostima i radu školskih odbora osnovnih škola KS